Nếu bạn sẽ là 1 trong những nhân vật trong DC vậy bạn sẽ là nhân vật nào?

Nếu bạn bạn sẽ là 1 trong những người trong DC vậy bạn sẽ là người nào?

 • Ran

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Kyogoku

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Yukiko

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Genta

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Mitsuhiko

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Ayumi

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Azusa

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Sonoko

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Kazuha

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Sato

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Takagi

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Yumi

  Số phiếu: 0 0,0%
 • Khác ( Có thể cmt )

  Số phiếu: 0 0,0%

 • Số người tham gia
  2
 • Bình chọn đã đóng .

Lumi Miyano

Don't be sad, try harder even a little...
Thành viên thân thiết
Tham gia
2/11/2021
Bài viết
836
mn cùng chọn đi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 
Top