1. internship

  internship Thành viên mới

  [Nestlé Management Trainee Program 2020] GIỜ VÀNG SẮP ĐIỂM!

  Chỉ còn một ngày nữa thôi là vòng nộp CV của Nestlé Management Trainee Program 2020 sẽ đóng lại. Nếu bạn thực sự muốn bức phá trên con đường sự nghiệp của mình thì đã đến lúc rồi đấy!

  CÓ RẤT NHIỀU BỘ PHẬN / PHÒNG BAN CHO BẠN THỎA SỨC LỰA CHỌN:
  Các lĩnh vực: Marketing, Sale, Supply Chain, Finance, Technical, Factory HR:
  Commercial (Brand/Market Research/Trade Marketing) – South: Phòng Thương Mại – Khu vực Miền Nam
  Sales – Nationwide: Phòng Kinh Doanh – Toàn Quốc
  Supply Chain – South: Chuỗi Cung Ứng – Khu vực Miền Nam
  Finance & Controlling – South: Phòng Tài Chính và Kiểm Soát – Khu vực Miền Nam
  Technical – South Factory: Kỹ Thuật – Nhà Máy Khu vực Miền Nam (Đồng Nai)
  Technical – North Factory: Kỹ Thuật – Nhà Máy Khu vực Miền Bắc (Hưng Yên)
  Factory Human Resources – North Factory: Bộ phận Nhân Sự Nhà Máy – Khu vực Miền Bắc (Hưng Yên)

  XEM CHI TIẾT VÀ ỨNG TUYỂN NGAY
  http://bit.ly/NestleMTP2020
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP