Nền kinh tế tri thức ( nền kinh tế dùng công nghệ cao) dùng từ tri thức để chỉ, liệu diễn đạt như thế là đúng ?

Thiều Hoa

Thành viên mới
Tham gia
9/11/2022
Bài viết
1
Theo như tôi tra được thì nền kinh tế tri thức là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao.
Ở đây, tôi nêu ra quan điểm là chúng ta đang dùng từ không chuẩn xác (bởi tri thức nó bao hàm rất nhiều thứ kể cả công nghệ).
Và vì vậy nếu định nghĩa như vậy thì nền kinh tế ấy rất chung chung. Bởi có nền kinh tế nào mà không ngừng dùng tri thức đâu ?
Loài người có thiếu từ để định nghĩa như vậy ?
Mong mọi người đưa ra nhiều quan điểm về chủ đề này để chính tôi và bạn sẽ góp nhặt được nhiều kiến thức hơn. Cảm ơn vì đã đọc.
 
Top