Năm 2016: Dự kiến học sinh được lựa chọn môn học

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
“Về mặt lý thuyết, đề án đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phải đi trước rồi mới đến đề án đổi mới chương trình sách giáo khoa. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị vẫn đang được làm đồng thời. Môn ngoại ngữ đã đổi mới chương trình; sách giáo khoa đang triển khai ở những nơi có đủ điều kiện”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết khi giới thiệu về dự thảo Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Như vậy, trong 9 định hướng đổi mới của đề án, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ thực hiện thí điểm chương trình và sách giáo khoa (SGK) phổ thông mới từ năm 2016 – 2019.