My music

công chúa pha lê

SS501- forever love
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/2/2012
Bài viết
145
cùng nghe nhạc vs pha lê nhé!!!^^
▶️

▶️

▶️
----------

▶️

----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/video-xml/LmcmtLnaBsalFgsykvJybHkG&autostart=false[/FLASH]

----------

▶️

----------

▶️

----------

▶️

----------

▶️

----------

thích bài nè nhứt:KSV@01:

----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/video-xml/LGJnTLGNdNNxFvZyLDxtbnkH&autostart=false[/FLASH]

----------

[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/video-xml/ZGJGykHszmXXWQAyZvxtDHLn&autostart=false[/FLASH]
 

công chúa pha lê

SS501- forever love
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/2/2012
Bài viết
145
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/zing_mp3_embed_v1.1.swf?skin=http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/embed/embed.swf&xmlURL=http://mp3.zing.vn/xml/video-xml/kmxmykGsBcQCXLEtZFJtDHZH&autostart=false[/FLASH]
 
Top