Sinh Một vài câu hỏi sinh học 10

trungthinh.99

Thành viên mới
Tham gia
29/4/2015
Bài viết
2
1. Dạng vi khuẩn nào sau đây so thể sinh sản bằng cả bào tử vô tính và bào tử hữu tính.
A. Vi khuẩn (cái này chắc không phải rồi ):Conan22:
B. Nấm mốc
C. Xạ khuẩn
D. Nấm hương

2. Một số nấm men và nấm mốc có thể sinh trưởng bình thường trên các loại mứt quả chúng được gọi là ?
A. Vi sinh vật (vsv) ưa axit
B. Vsv ưa mặn
C. Vsv ưa ẩm cao
D. Vsv ưa thẩm thấu

3. Điều nào sau đây khiến cho cồn etilic, axit lactic, H2O2 không đc coi là chất kháng sinh
A. Chỉ ức chế ở nồng độ cao và không có tính chọn lọc
B. Có nguồn gốc vsv
C. Có khả năng ức chế vsv
D. Là hợp chất hữu cơ
 
Top