1. obinto92

  obinto92 Thành viên mới

  Một Số thông tin hữu ích cho các bạn học trung cấp Y

  TUYỂN SINH THÔNG BÁO TRUNG CẤP
  trung cấp y hà nội

  "Các y tá dịch vụ y tế '

  Theo quy định số 06/2006 / QĐ-BGDĐT ngày 03-ngày 17 Tháng 5 năm 2006 đã được sửa đổi, bổ sung Không 08/2007 / QĐ-BGD & ĐT ngày 6 ngày 04 tháng 5 năm 2007 về quản lý và tài chính đối xử đặc biệt là các quyết định do Bộ 2015cua trong giáo dục phổ thông và đào tạo nghề;
  Quy tắc thống nhất thực hiện với chất lượng chuyên môn của các trường cao đẳng và đại học, cũng như các tướng của Quyết định số 42/2008 / QĐ-BGD & ĐT ngày 28 07 2008 Quốc gia Giáo dục và giáo dục học Đào tạo;
  Căn cứ vào Thông báo số 91 / TB-BGDĐT 2014 03 03 ghi danh vào sổ đăng ký chỉ trong năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo,
  Tuyển sinh đại học nhận thấy sự chuyên nghiệp cấp ASEAN vào năm 2015, như sau:
  1. Người nộp đơn

  Khán giả: Lớp 12 môn toán, sinh học, hóa học.
  Thời gian đào tạo: 1,5 năm.
  2 báo cáo thử nghiệm
  trung cấp y

  Đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng (như Bộ Giáo dục và Đào tạo tiêu chuẩn).
  Văn bằng, bảng điểm của các tiêu chuẩn chuyên nghiệp (bản sao có chứng thực).
  Báo cáo này xác nhận một bản sao có xác nhận của trường trung học (hoặc tương đương) hoặc cao hơn.
  Giấy và các khu vực ưu tiên (nếu có).
  Ảnh 4cmx6cm 04 cm, 02 tem (đây là tên và địa chỉ gửi thư vào phong bì và sau).
  3. Học sinh chính sách thù lao

  Được hỗ trợ bởi 100% sau khi các chi phí nghiên cứu thị trường cho vay kỷ lục
  Sinh viên tốt nghiệp cấp giấy chứng nhận
  Hệ thống chính hoặc hệ thống được dựa trên các khu vực kết nối các trường đại học VLVH, cao đẳng, đặc biệt
  Thứ tư
  trung cấp y tế hà nội

  Ba nghiên cứu, 10 đến ngày 11 tháng 3 năm 2015: Chính phủ 49/2010 / NĐ-CP ngày 14 ngày 05 Tháng 5 năm 2010 của Chính phủ.
  5.DANG ký ngay bây giờ để làm hồ sơ học sớm
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP