Một số mẫu đề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo d.ục

tungttcd

Banned
Tham gia
5/2/2018
Bài viết
1
Một số mẫu đề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo d.ục

1. Nguyên tắc xây dựng bộ máy tổ chức quản lý giáo d.ục và đào tạo
2.Thực trạng quản lý chi ngân sách nhà nước cho sự nghiệp giáo d.ục PTTH trên địa bàn tỉnh Phú Thọ những năm vừa qua
3.Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
4. Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
5. Biện pháp quản lý ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học các trường THCS quận Lê Chân – Thành phố Hải Phòng

1909hoc2.jpg

30 mẫu đề tài luận án tiến sĩ quản lý giáo d.ục

Tham khảo: Lời cảm ơn trong khóa luận tốt nghiệp, đề tài marketing

13. Nâng cao giáo d.ục đạo đức học sinh ở trường trung học cơ sở
14. Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường trung học phổ thông
15. Quản lý đào tạo tại học viện phật giáo Việt Nam theo tiếp cận đảm bảo chất lượng
16.Nâng cao chất lượng giáo d.ục Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Chương trong tình hình hiện nay
17. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa giáo d.ục màm non
18. Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh
19. Các biện pháp quản lý thực hiện chương trình hoạt động giáo d.ục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Đại Từ – Thái Nguyên
20. Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể vào quản lý giáo d.ục đạo đức cho sinh viên đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
21. Xây dựng quy hoạch phát triển giáo d.ục tiểu học và trung học cơ sở huyện Cẩm Xuyên đến 2017
22. Các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giáo d.ục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông tỉnh Hà tây
23. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo d.ục: Phân cấp quản lý, giao quyền tự chủ và nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm cho cơ sở giáo d.ục
24. Biện pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
25. Xây dựng một bài tập tình huống và vận dụng trong bồi dưõng cán bộ quản lý giáo d.ục trường trung học phổ thông
26. Quản trị chiến lược nhành giáo d.ục đào tạo – Đại học Quốc Gia Hà Nội
27. Khóa luận Kế thừa những tư tưởng giáo d.ục về giáo d.ục của Khổng Tử trong việc xây dựng nền giáo d.ục nước ta hiện nay
28. Khám phá thang đo chất lượng giáo d.ục bậc đại học ngành quản trị kinh doanh trên góc độ sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh
29. Những biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiểu học tỉnh kontum trong giai đoạn hiện nay
30. Tìm hiểu thực trạng giáo d.ục thể chất cho trẻ mẫu giáo ở một số trường mầm non khu vực Sóc Sơn – Hà Nội
Xem thêm: https://trithuccongdong.net/30-mau-de-tai-luan-tien-si-quan-ly-giao-duc-hay-nhat.html
 
Top