Một số cấu trúc ngữ pháp cơ bản trong tiếng Hàn (2)

learnlink

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2011
Bài viết
8
Trợ từ 도: cũng
Trợ từ này có thể thay thế các trợ từ chủ ngữ 은/는/이/가 hoặc 을/를 để thể hiện nghĩa "cũng" như thế
- 맥주가 있어요. Có một ít bia.
- 맥주도 있어요. Cũng có một ít bia.
- 나는 가요. Tôi đi đây.Sở hữu cách -의
a. Trường hợp 의 là sở hữu cách đơn thuần.
Ví dụ:
이 짐은 사장님의 것입니다. Hành lý này là của giám đốc.
친구의 오토바이를 빌렸는데 잃어버렸어요. Tôi mượn xe máy của bạn mà để mất rồi.
Lưu ý:
• Khi dùng -의 cho những đại từ 나, 너, 저 thì ta rút gọn thành 내, 네, 제
o 나의 책 -> 내 책
o 너의 가방 -> 네 가방
o 저의 마음 -> 제 마음
• Trường hợp mối quan hệ sở hữu quá rõ ràng thì ta có thể lược bỏ -의
o 우리(의) 나라
o 집안(의) 일
o 꽃(의) 향기
b. Trường hợp -의 thể hiện mối quan hệ giữa hai cụm từ hoặc mệnh đề
Ví dụ:
• 유명한 배우의 죽음으로 여론이 떠들썩하다. Cái chết của nam diễn viên nổi tiếng …
• 환율의 변동은 베트남 노농자들이 불안하게 하고 있다. Giao động của tỷ giá hối đoái …
Bổ sung từ:
• 그의: của anh ấy
• 그녀의: của cô ấy
• 내(나의): của tôi
• 그들의: của họTrợ từ '-한테서': từ (một ai đó)
Trợ từ'-한테서' được sử dung để chỉ đối tượng mà đã cho mình một hành động hoặc một cái gì đó.
Ví dụ:
- 누구한테서 그 소식을 들었어요? Bạn nghe tin đó từ ai vậy?
- 어머니한테서 들었습니다. Tôi nghe từ mẹ tôi.
- 누구한테서 편지가 왔어요? Thư của ai gửi vậy?
- 누구한테서 그 선물을 받았어요? Bạn nhận quà (từ) của ai vậy?
nguồn: http://cunghoc.org/thu-vien/m%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-c%E1%BA%A5u-truc-ng%E1%BB%AF-phap-c%C6%A1-b%E1%BA%A3n-trong-ti%E1%BA%BFng-han-2/
 
Top