Một bộ báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những gì?

kaikevn

Thành viên mới
Tham gia
20/7/2021
Bài viết
11
Báo cáo tài chính (BCTB) là những thông tin về tài sản, nguồn vốn, dư nợ,… trong kỳ kế toán được tổng hợp và nộp lên các cấp quản trị và cơ quan thuế theo yêu cầu.

Sau khi phân tích BCTC, ban quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh tương lai để đảm bảo sự phát triển của doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính gồm những gì?​

Báo cáo tài chính theo thông tư 200​

 • Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định bộ BCTC năm bao gồm:
 • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)
Tham khảo thêm: Mẫu bảng CĐKT theo thông tư 200

BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a-DN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a- DN).
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a-DN).
 • Bản thuyết minh BCTC chọn lọc (Mẫu số B09a-DN).

Báo cáo tài chính theo thông tư 113​

Theo Thông tư số 113/2020/TT-BTC, BCTC được quy định áp dụng riêng với từng trường hợp quy mô doanh nghiệp.

1. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong trường hợp hoạt động liên tục)​

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNN).
 • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).
 • Báo cáo chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) – không bắt buộc.

2. Doanh nghiệp nhỏ và vừa (trong trường hợp không đáp ứng hoạt động liên tục)​

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNNKLT).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNNKLT).
 • Bảng cân đối tài khoản (Mẫu số F01 – DNN).
 • Báo cáo chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DNN) – không bắt buộc.

3. Doanh nghiệp siêu nhỏ​

 • Báo cáo tình hình tài chính (Mẫu số B01 – DNN).
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN).
 • Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 – DNN).

Doanh nghiệp siêu nhỏ cần lưu ý điều gì khi lập báo cáo tài chính?​


Đọc tiếp tại: https://kaike.vn/mot-bo-bao-cao-tai-chinh-day-du-bao-gom-nhung-gi/
 
Top