mọi người giúp em gợi ý đáp án với ,mai em nộp bài rồi:

Top