[MHN17T] Nước mắt của em - Your tears | Asvychan Trúc Nguyễn Thanh

AsvychanTrucNgThanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2020
Bài viết
38
Nước mắt của em
Ngày trong quá khứ:

Nước mắt của em,

Rơi vì đau thương,

Do tình sét đánh.


Trái tim vỡ nát,

Vì tình đơn phương.

Vì tên bội bạc,

Gọi là bạn thân.


Những năm gần đây,

Nước mắt của em:

Rơi vì hạnh phúc,

Cảm động tình yêu.


Vì mỗi khi em,

Khóc trước mặt người:

Là vì tình yêu,

Chôn giấu nảy mầm.


Còn mỗi khi anh,

Lau nước mắt em:

Là một anh khác,

Người dịu dàng nhất.


Ngày trong hiện tại,

Nước mắt em rơi:

Thì đã có anh,

Dịu dàng lau đi.


Vì tình sét đánh,

Yêu thầm ba năm,

Nước mắt đau thương,

Đã hóa mầm yêu.


Ngày trong tương lai,

Nước mắt em rơi:

Sẽ là cùng anh,

Hạnh phúc yêu thương.


Vì tình đơn phương,

Lén nhìn ba năm:

Cuối cùng nảy mầm,

Được một đời người.Hà Nội, trường THPT Nguyễn Trãi ngày 29 tháng 1 năm 2021.


Bài thơ được lấy cảm hứng từ “Theory of love the series” - chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Thuyết tán tỉnh cậu” và đặc biệt là nhân vật Third Techapol:

Ngày đầu tiên khi gặp nhau ở trường Đại học, Third Techapol đã rơi vào tình yêu sét đánh với Khai Khunpol.

3 năm tiếp theo, cậu dùng tư cách bạn thân mà ở bên cạnh hắn, che dấu tình yêu này để nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần.

Nhưng thật may mắn là cuối cùng thì tình yêu sét đánh thầm lặng suốt ba năm cũng đổi lại được một tấm chân tình cho cả đời người.

Ngày tháng sau này:

Third Techapol mỗi khi khóc trước mặt Khai Khunpol sẽ luôn là lúc cậu ấy hạnh phúc nhất,

Còn Khai Khunpol mỗi khi lau những giọt nước mắt cho Third Techapol thì cũng sẽ luôn là những khi cậu ta dịu dàng nhất..


Your tears


Days in the past:

The tears of you,

Falling for pain,

Love at first sight.


The heart broken,

Cause one side love.

One betrayer,

Called best friend.


These lately years,

The tears of you,

Fall for happy,

Touching with love.


Everytime you,

Crying front him:

Because of love,

Buried has grow.


Everytime I,

Wipe down your tears:

An other me,

The sweetest one.


Days in present,

Your tears falling:

Then you have me,

Gently wipe all.


Love at first sight,

Three years secret,

Tears of painful,

Trans to love seeds.


Days in future,

Your tears falling:

Will be with me,

Happy loving.


For one-sided love,

Sneaky three years:

Finally sprout,

To a lifetime.

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2021.


The poem is inspired by "Theory of love the series" - adapted from the novel "Theory of flirting with you" and especially character Third Techapol:

The first day when met each other at the University, Third Techapol fell in love at the first sight with Khai Khunpol.

For the next 3 years, he used his best friend status to stayed by his side, concealing this love so that tears fell countless times.

But fortunately, in the end, the silent love at first sight through three years has change to a love for a lifetime.

The days afters:

Everytime Third Techapol cries in front of Khai Khunpol will always his happiest moments.

And everytime Khai Khunpol wipes tears for Third Techapol then will always also the gentlest he.
 

Đính kèm

  • Nước mắt của em.jpg
    Nước mắt của em.jpg
    8,6 KB · Lượt xem: 0
Top