[MHN17MHN17T] Hugs for the nth times - Ôm lần thứ n | Asvychan Trúc Nguyễn Thanh

AsvychanTrucNgThanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2020
Bài viết
38
Hugs for the nth time
Hugs for the first time:

Is to meet.


Hugs for the second time:

Is to care.


Hugs for the third time:

Is for tolerance.


Hugs for the fourth time:

Is to be gentle.


Hugs for the fifth time:

Is to love.


Hugs for the sixth time:

Is to change.


Hugs for the seventh time:

Is to hold.


Hugs for the eighth time:

Is to love.


Hugs for the nth time:

For a lifetime.


Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2020..Ôm lần thứ n
Ôm lần thứ nhất:

Là để gặp nhau.


Ôm lần thứ hai:

Là để chăm sóc.


Ôm lần thứ ba,:

Là để bao dung.


Ôm lần thứ tư:

Là để dịu dàng.


Ôm lần thứ năm:

Là để thương yêu.


Ôm lần thứ sáu:

Là để thay đổi.


Ôm lần thứ bảy:

Là để níu giữ.


Ôm lần thứ tám:

Là để yêu thương.


Ôm lần thứ n:

Là để một đời.


Pù Luông, ngày 27 tháng 9 năm 2020.

Hugs for the nth time.jpg
 
Top