[Lyrics] Seven Tears - Sylver

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
This is the last time
I played by your rules
I let my guard down
You played me for a fool

I gave you my whole
My heart and my soul
You took it for granted
Cashed in and spend it

Seven tears
is all I ever cry for you
Seven tears
will pull me through
'Cause I don't need you anymore
I won't suffer like before
Seven tears no more

This is the first time
I stand up for myself
I won't let my strings play
by somebody else

I gave you my whole
My heart and my soul
You took it for granted
Cashed in and spend it

Seven tears
is all I ever cry for you
Seven tears
will pull me through
'Cause I don't need you anymore
I won't suffer like before
Seven tears no more

Seven tears
is all I ever cry for you
Seven tears
will pull me through
'Cause I don't need you anymore
I won't suffer like before
Seven tears no more

No more, no no more
No more, no no more
No more, no no more
No more, no no more
No no no no no no no no no no no

Seven tears
is all I ever cry for you
Seven tears
will pull me through
'Cause I don't need you anymore
I won't suffer like before
Seven tears no more

Seven tears
is all I ever cry for you
Seven tears
will pull me through
'Cause I don't need you anymore
I won't suffer like before
Seven tears no more

Need you anymore
Suffer like before
No more
Lần này là lần sau cuối
Em vui đùa theo quy tắc của anh
Em bỏ rơi người che chở em
Người chơi đùa em như là con ngốc

Em đã tặng anh thế giới của em
Con tim đó tâm hồn em tất cả
Anh nhận lấy
như điều đương nhiên anh phải hưởng
Anh gửi vào và hoang phí tình em

Bảy dòng lệ
Em từng khóc cho anh
Bảy dòng lệ
làm em chán nản
Bởi vì em không cần anh nữa
Em sẽ không còn chịu đựng như trứơc kia
Sẽ không còn bảy dòng lệ tuôn rơi

Đây là lần đầu
Em là chính em
Em sẽ không để
dây tình cảm rung lên bởi ai khác

Em đã tặng anh thế giới của em
Con tim đó tâm hồn em tất cả
Anh nhận lấy như điều đương nhiên anh phải hưởng
Anh gửi vào và hoang phí tình em

Bảy dòng lệ
Em từng khóc cho anh
Bảy dòng lệ
làm em chán nản
Bởi vì em không cần anh nữa
Em sẽ không còn chịu đựng như trứơc kia
Sẽ không còn bảy dòng lệ tuôn rơi

Bảy dòng lệ
Em từng khóc cho anh
Bảy dòng lệ
làm em chán nản
Bởi vì em không cần anh nữa
Em sẽ không còn chịu đựng như trứơc kia
Sẽ không còn bảy dòng lệ tuôn rơi

Không còn không còn nữa
Không còn không còn nữa
Không còn không còn nữa
Không còn không còn nữa
Không không ...

Bảy dòng lệ
Em từng khóc cho anh
Bảy dòng lệ
làm em chán nản
Bởi vì em không cần anh nữa
Em sẽ không còn chịu đựng như trứơc kia
Sẽ không còn bảy dòng lệ tuôn rơi

Bảy dòng lệ
Em từng khóc cho anh
Bảy dòng lệ
làm em chán nản
Bởi vì em không cần anh nữa
Em sẽ không còn chịu đựng như trứơc kia
Sẽ không còn bảy dòng lệ tuôn rơi

Không cần anh nữa đâu
Chịu đựng như trứoc kia
Không còn nữa đâu

 
Quay lại
Top