[Lyrics] Rain - Creed

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Can you help me out?
Can you let me a hand?
It's safe to say that
I'm stuck again

Trapped between this life and the light
I just can't figure out
How to make it right


A thousand times before
I've wondered if there's something more
Something more...

I feel it's gonna rain like this for days
So let it rain down and wash everything away
I hope that tomorrow the sun will shine
With every tomorrow comes another life


I feel it's gonna rain
For days and days
I feel it's gonna rain

I tried to figure out
I can understand
What it means to live on again

Trapped between the truth and the consequence
Nothings real

Nothings making sense

A thousand times before
I've wondered if there's something more
Something more...

I feel it's gonna rain like this for days
So let it rain down and wash everything away
I hope that tomorrow the sun will shine
I feel it's gonna rain like this

Rain like this
Rain like this

Fall down
Wash away my yesterdays
Fall down
So let the rain fall down on me

I feel it's gonna rain like this for days
Let it rain down and wash everything away

I hope that tomorrow the sun will shine
I feel it's gonna rain like this
Rain like this
Rain like this

I feel it's gonna rain like this
Rain like this

I feel it's gonna rain like this
I feel it's gonna rain...
Em có thể giúp tôi được không?
Em có thể nắm lấy tay tôi không?
Thật thoải mái khi nói ra rằng
Tôi lại mắc kẹt nữa rồi

Bị bẫy giữa cuộc sống và ánh sáng này
Tôi chẳng thể nào hiểu được rằng
Làm thế nào để mọi việc đúng đắn trở lại


Cả ngàn lần trước đây
Tôi đã từng băn khoăn rằng liệu còn điều gì hơn thế nữa không
Điều gì hơn thế nữa

Tôi cảm giác trời sẽ mưa thế này vài ngày nữa
Vậy hãy cứ để trời mưa và rửa trôi hết mọi thứ đi
Tôi hi vọng rằng ngày mai trời sẽ sáng
Và ngày mai sẽ là một cuộc sống khác


Tôi thấy rằng trời sẽ mưa thôi
Ngày này qua ngày khác
Tôi thấy rằng trời sẽ mưa thôi

Tôi cố gắng tìm hiểu
Và tôi hiểu được rằng
Thật ý nghĩa làm sao khi tiếp tục sống

Bị bẫy giữa sự thật và kết quả của nó
Chẳng có gì là thật

Chẳng có gì là nghiêm túc

Cả ngàn lần trước đây
Tôi đã từng băn khoăn rằng liệu còn điều gì hơn thế nữa không
Điều gì hơn thế nữa

Tôi cảm giác trời sẽ mưa thế này vài ngày nữa
Vậy hãy cứ để trời mưa và rửa trôi hết mọi thứ đi
Tôi hi vọng rằng ngày mai trời sẽ sáng
Tôi biết trời sẽ mưa như thế

Mưa như thế
Mưa như thế

Rơi đi
Rửa trôi mọi thứ của ngày hôm qua
Rơi đi
Cứ để mưa rơi

Tôi cảm giác trời sẽ mưa thế này vài ngày nữa
Vậy hãy cứ để trời mưa và rửa trôi hết mọi thứ đi

Tôi hi vọng rằng ngày mai trời sẽ sáng
Tôi biết trời sẽ mưa như thế
Mưa như thế
Mưa như thế

Tôi biết trời sẽ mưa như thế
Mưa như thế

Tôi biết trời sẽ mưa như thế
Mưa như thế


 
Quay lại
Top