[Lyrics] Dynamite - Taio Cruz

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I came to dance, dance, dance, dance
I hit the floor
Cause thats my, plans, plans, plans, plans
Im wearing all my favorite
Plans, plans, plans, plans
Give me space for both my hands, hands, hands, hands
You, you
Cause it goes on and on and on

And it goes on and on and on

I throw my hands up in the air sometimes
Saying AYO
Gotta let go
I wanna celebrate and live my life
Saying AYO
Baby, lets go

Cause we gon rock this club

We gon go all night
We gon light it up
Like its dynamite
Cause I told you once
Now I told you twice
We gon light it up
Like its dynamite

I came to move, move, move, move

Get out the way me and my crew, crew, crew, crew
Im in the club so Im gonna do, do, do, do
Just drop the phone, came here to do, do, do, do

Yeah, yeah

Cause it goes on and on and on
And it goes on and on and on
Dynamite lyrics on
I throw my hands up in the air sometimes

Saying AYO
Gotta let go
I wanna celebrate and live my life
Saying AYO
Baby, lets go

Cause we gon rock this club
We gon go all night
We gon light it up

Like its dynamite
Cause I told you once
Now I told you twice
We gon light it up
Like its dynamite

Im gonna take it all out
Im gonna be the last one standing
Im gonna be the last one landing

Cause I, I, Believe it
And I, I, I
I just want it all
Im gonna put my hands in the air
Hands in the air
Put your hands in the air

I throw my hands up in the air sometimes
Saying AYO

Gotta let go
I wanna celebrate and live my life
Saying AYO
Baby, lets go

Cause we gon rock this club
We gon go all night
We gon light it up
Like its dynamite

Cause I told you once
Now I told you twice
We gon light it up
Like its dynamite
Bùng Nổ
Tôi đến để nhảy, nhảy , nhảy trên sàn
Đó là kế hoạch, kế hoạch , kế hoạch

Tôi mặc toàn đồ ưa thích của mình
Đó là kế hoạch
Giơ cả hai tay vào không trung
Các bạn
Hãy cứ tiếp tục, tiếp tục tiếp tục như thế
Cứ tiếp tục, tiếp tục

Thỉnh thoảng giơ tay lên
Nói AYO

Làm thôi
Tôi muốn chúc mừng và hưởng thụ cuộc sống
Hét lên AYO
Các bạn, làm thôi

Chúng ta sẽ làm rung chuyển cả cái club này
Nhảy múa cả đêm
Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng
Khiến nó bùng nổ

Tôi đã nói một lần rồi
Và giờ tôi nói lại lần hai
Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng
Và bùng nổ

Tôi đến để nhảy múa, nhảy múa
Tránh đường ra, tôi và chiến hữu
Tôi đang trong club vậy nên tôi sẽ làm đấy
Cứ mặc kệ điện thoại đi

Đến đây và làm thôi

Yeah, yeah

Chúng ta tiếp tục thôi
Tiếp tục làm thôi
Giơ tay lên
Hét lên AYO
Đừng nghĩ ngợi gì nữa
Tôi muốn chúc mừng và hưởng thụ cuộc sống

Hét lên AYO
Các bạn, làm thôi

Chúng ta sẽ làm rung chuyển cả cái club này
Nhảy múa cả đêm
Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng
Khiến nó bùng nổ
Tôi đã nói một lần rồi
Và giờ tôi nói lại lần hai

Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng
Và bùng nổ

Tôi sẽ lấy tất cả ra
Tôi sẽ là người cuối cùng trụ lại
Tôi sẽ là người cuối cùng hạ cánh
Bởi tôi, tôi tin như vậy
Và tôi, tôi
Tôi muốn mọi thứ

Giơ tay lên
Giơ lên không trung
Hãy giơ tay bạn lên không trung đi

Giơ tay lên
Hét lên AYO
Đừng nghĩ gì nữa
Tôi muốn chúc mừng và sống thật hăng say
Hét lên AYO

Các bạn, làm thôi

Chúng ta sẽ làm rung chuyển cả cái club này
Nhảy múa cả đêm
Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng
Khiến nó bùng nổ
Tôi đã nói một lần rồi
Và giờ tôi nói lại lần hai
Chúng ta sẽ khiến nó tỏa sáng

Và bùng nổ


 
Quay lại
Top