Luật DN-Luật đầu tư-Luật thương mại- Cơ sở pháp luật áp dụng quản lý, Điều hành và phát triển DN

happy20121

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/2/2012
Bài viết
0


Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 496 trang,

Giá: 325.000đ


Nhằm đẩy nhanh tiến độ, thực hiện vững chắc và có hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước và mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế, những năm qua Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành hàng loạt Luật về Doanh nghiệp, Đầu tư, Thương mại và các văn bản, tạo khung pháp lý đồng bộ và phù hợp cho việc quản lý, sắp xếp, cổ phần hoá, đổi mới, phát triển DN, nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của DN. Cụ thể như sau: CT số 03/CT-TTgngày 17-1-2012 Về việc đẩy mạnh tái cơ cấu DN nhà nước; TT số 202/2011/TT-BTC ngày 30-12-2011 Hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị DN khi thực hiện chuyển DN 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;TT số 196/2011/TT-BTC ngày 26-12-2011 Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các DN 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; TT số 87/2011/TT-BTC ngày 17-6-2011 Hướng dẫn kiểm kê, đánh giá lại tài sản và vốn của DN do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; TT so 01/2012/TT-BNV ngày 16-1-2012 về quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và DN; QĐ số 06/2012/QĐ-TTg ngày 20-1-2012 Về việc tham vấn cộng đồng doanh nghiệp về các thỏa thuận thương mại quốc tế; TT số 84/2011/TT-BTC ngày 16-6-2011 Hướng dẫn một số chính sách tài chính khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; TT số 01/2012/TT-BLĐTBXH ngày 5-1-2012 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội; TTLT số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28-12-2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi…


Để giúp giám đốc và doanh nhân kịp thời nắm những thay đổi của pháp luật về quản lý tài chính, các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ nhằm tổ chức quản lý và quản trị doanh nghiệp có hiệu quả, Nhà xuất bản Tài Chính xuất bản cuốn sách LUẬT DOANH NGHIỆP- LUẬT ĐẦU TƯ- LUẬT THƯƠNG MẠI - CƠ SỞ PHÁP LUẬT ÁP DỤNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÀNH CHO GIÁM ĐỐC VÀ DOANH NHÂN.
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Cơ sở pháp luật áp dụng quản lý, điều hành và phát triển doanh nghiệp
Phần II. Quy định mới nhất hướng dẫn chi tiết thi hành luật doanh nghiệp
Phần III. Quy định mới nhất về xử lý tài chính khi thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp
Phần IV. Quy định mới nhất về cơ chế quản lý tài chính trong hoạt động doanh nghiệp
Phần V. Quy định mới nhất về quản lý lao động, tiền lương và chế độ bảo hiểm
Phần VI. Quy định mới nhất về chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.Giao sách miễn phí khi bạn mua sách tại Hảo An Book
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Top