LoiDich - Make Me Wanna Die - The Pretty Reckless

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 26/10/2011. — 1.471 Lượt xem

  1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    LoiDich - Make Me Wanna Die - The Pretty Reckless

    Take me im alive, never was a girl with a wicked mind but everything looks better, when the sun goes down... I had everything, opportunities for eternity and i could belong to the night... I, see your eyes, i can see in your eyes, your eyes... You make me wanna die I'll never be good enough...you make me wanna die And everything you love...right up in the light Every time i look inside your eyes... make me wanna die Taste me drink my soul, show me all the things that i shouldn't know, when there's a new moon on the rise... I had everything, opportunities for eternity and i could belong to the night... I, see your eyes, i can see in your eyes, your eyes, everything in your eyes, your eyes... You make me wanna die I'll never be good enough...you make me wanna die And everything you love...right up in the light Every time i look inside your eyes...(im running in the light) Make me wanna die I would die for you, my love, my love... I would lie for you, my love, my love...(make me wanna die) I would steal for you, my love, my love...(make me wanna die) I would die for you, my love, my love But up in the light... Every time i look inside your eyes...(im running in the light) Up inside your eyes...(im running in the light) Look inside your eyes... Make me wanna die Để cho em được sống, em đã chẳng bao giờ là một cô gái với tâm địa xấu xa Nhưng mọi thứ thì có vẻ tốt hơn, khi mặt trời lặn... Em đã có mọi thứ, cơ hội cho sự vĩnh cửu và em có thể thuộc về màn đêm... Em, nhìn vào đôi mắt anh, em có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh, đôi mắt anh... Anh khiến em muốn chết Em sẽ không bao giờ đủ tốt đẹp...Anh khiến em muốn chết Và mọi thứ anh yêu...lẽ phải trong ánh sáng Mọi lúc em nhìn vào bên trong đôi mắt anh Khiến cho em muốn chết Nếm thử em, uống cạn linh hồn em, cho em thấy tất cả mọi thứ mà em... Không nên biết, khi mà trăng non đang mọc lên... Em đã có mọi thứ, cơ hội cho sự vĩnh cửu và em có thể thuộc về màn đêm... Em, nhìn vào đôi mắt anh, em có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh, đôi mắt anh... mọi thứ trong đôi mắt anh, đôi mắt anh... Khiến cho em muốn chết Em sẽ không bao giờ đủ tốt đẹp...Anh khiến em muốn chết Và mọi thứ anh yêu...lẽ phải trong ánh sáng Mọi lúc em nhìn vào bên trong đôi mắt anh...(chạy trốn trong ánh sáng) Khiến cho em muốn chết Em sẽ chết vì anh, tình yêu của em, tình yêu của em... Em sẽ trộm cắp vì anh, tình yêu của em, tình yêu của em....(Khiến cho em muốn chết) Em sẽ dối trá vì anh, tình yêu của em, tình yêu của em...(Khiến cho em muốn chết) Em sẽ chết vì anh, tình yêu của em, tình yêu của em Nhưng phía trên luồng sáng kia... Mọi lúc em nhìn vào đôi mắt anh...(chạy trốn trong ánh sáng) Sâu trong đôi mắt anh...(chạy trốn trong ánh sáng) Nhìn sâu vào đôi mắt anh... Khiến cho em muốn chết
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP