Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2011

daotaochatcluongUCI

Tham gia ngay các khóa học Chuyên gia tại UCI
Tham gia
21/9/2016
Bài viết
2
ISO 50001 mang lại lợi ích cho các tổ chức có thể kiểm soát và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng của mình để đem lại những lợi ích nhanh chóng cũng như lâu dài. Việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng giúp cho tổ chức giảm lượng năng lượng tiêu thụ và chi phí sản xuất. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả của tổ chức còn là đóng góp tích cực cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu những tác động toàn cầu của việc sử dụng năng lượng.
Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2011
Năng lượng có thể coi như một thông số thể hiện sự vận hành của tổ chức và là một trong những chi phí chính mà tổ chức phải chi trả trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng còn đưa đến những chi phí về môi trường cũng như xã hội với việc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây biến đổi khí hậu.
Tiêu chuẩn ISO 50001 được xây dựng giúp các tổ chức có thể tích hợp việc quản lý và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng vào trong hệ thống quản lý của mình. Tiêu chuẩn ISO 50001được xây dựng nhằm hoàn thành các mục đích sau:
- Hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng.
- Tạo môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý nguồn năng lượng.
- Thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý năng lượng và nhân rộng những hành động quản lý năng lượng tốt.
- Hỗ trợ trong việc đánh giá và xếp hạng ưu tiên trong việc ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới.
- Đưa ra khung chương trình cho việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung ứng.
- Đơn giản hóa các cải tiến trong hệ thống quản lý năng lượng phục vụ cho các dự án giảm thiểu khí thải nhà kính.
- Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 có thể dễ dàng tương tích với các hệ thống quản lý khác như quản lý chất lượng, môi trường (ISO 9001, ISO 14001, ....) và việc áp dụng chung (tích hợp) các hệ thống quản lý này sẽ mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.
Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh UCI - là một trong những Viện hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SA8000, GAP và các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, KPI, 5S,… Đặc biệt với năng lực tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý cải tiến Kaizen (theo tác quyền của tập đoàn Kaizen quốc tế và UCI là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tư vấn và đào tạo). Viện UCI cam kết mang lại chất lượng toàn diện nhất trong phạm vi quốc gia và khu vực.
Viện UCI thường xuyên mở các khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng - QAC, Chuyên gia quản lý môi trường, an toàn & sức khỏe nghề nghiệp - HSE, Chuyên gia hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSMS, Quản lý kiểm soát chất lượng QCM, Logistics…cho hàng ngàn học viên là các nhân viên công tác trong mọi lĩnh vực hoạt động và các sinh viên thuộc các khối kỹ thuật ngành Công nghệ Thực Phẩm, Sinh học, Môi trường, An toàn Lao động, Xuất nhập khẩu,…

Các khóa học đào tạo tại Viện:
Khóa học QAQC - Đào tạo chứng chỉ QAQC quốc tế
Khóa học HSE - Đào tạo chứng chỉ HSE quốc tế
Khóa học an toàn thực phẩm FSMS - Đào tạo chứng chỉ ISO 22000 & HACCP
Khóa học ISO 9001 - Đào tạo chứng chỉ ISO 9001:2015 quốc tế
Khóa học Đánh giá viên trưởng - Đào tạo chứng chỉ Lead Auditor
Khóa học ISO 14001 - Đào tạo chứng chỉ ISO 14001:2015 quốc tế
Khóa học Chuyên viên đánh giá nội bộ - Đào tạo chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Viện Nghiên cứu quản trị kinh doanh
Địa chỉ: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 6276 5771
028 6660 0468
Hotline: 0919 036 365
Email: info@uci.vn
Web: http://uci. vn

 

daotaochatcluongUCI

Tham gia ngay các khóa học Chuyên gia tại UCI
Tham gia
21/9/2016
Bài viết
2
ISO 50001 mang lại lợi ích cho các tổ chức có thể kiểm soát và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng của mình để đem lại những lợi ích nhanh chóng cũng như lâu dài. Việc tăng hiệu quả sử dụng năng lượng giúp cho tổ chức giảm lượng năng lượng tiêu thụ và chi phí sản xuất. Bên cạnh lợi ích về kinh tế, việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả của tổ chức còn là đóng góp tích cực cho việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu những tác động toàn cầu của việc sử dụng năng lượng.
Lợi ích của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 50001:2011
Năng lượng có thể coi như một thông số thể hiện sự vận hành của tổ chức và là một trong những chi phí chính mà tổ chức phải chi trả trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó, việc sử dụng năng lượng còn đưa đến những chi phí về môi trường cũng như xã hội với việc làm cạn kiệt nguồn tài nguyên và gây biến đổi khí hậu.
Tiêu chuẩn ISO 50001 được xây dựng giúp các tổ chức có thể tích hợp việc quản lý và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng vào trong hệ thống quản lý của mình. Tiêu chuẩn ISO 50001được xây dựng nhằm hoàn thành các mục đích sau:
- Hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng.
- Tạo môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý nguồn năng lượng.
- Thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý năng lượng và nhân rộng những hành động quản lý năng lượng tốt.
- Hỗ trợ trong việc đánh giá và xếp hạng ưu tiên trong việc ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới.
- Đưa ra khung chương trình cho việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung ứng.
- Đơn giản hóa các cải tiến trong hệ thống quản lý năng lượng phục vụ cho các dự án giảm thiểu khí thải nhà kính.
- Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 có thể dễ dàng tương tích với các hệ thống quản lý khác như quản lý chất lượng, môi trường (ISO 9001, ISO 14001, ....) và việc áp dụng chung (tích hợp) các hệ thống quản lý này sẽ mang lại lợi ích và hiệu quả cao nhất cho Doanh nghiệp.
Viện Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh UCI - là một trong những Viện hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn quản lý chất lượng toàn diện theo tiêu chuẩn Quốc tế như: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, SA8000, GAP và các mô hình quản lý: Lean Management, 6 Sigma, JIT, KPI, 5S,… Đặc biệt với năng lực tư vấn và đào tạo hệ thống quản lý cải tiến Kaizen (theo tác quyền của tập đoàn Kaizen quốc tế và UCI là đơn vị duy nhất tại Việt Nam tư vấn và đào tạo). Viện UCI cam kết mang lại chất lượng toàn diện nhất trong phạm vi quốc gia và khu vực.
Viện UCI thường xuyên mở các khóa đào tạo Chuyên gia đánh giá và kiểm soát chất lượng - QAC, Chuyên gia quản lý môi trường, an toàn & sức khỏe nghề nghiệp - HSE, Chuyên gia hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - FSMS, Quản lý kiểm soát chất lượng QCM, Logistics…cho hàng ngàn học viên là các nhân viên công tác trong mọi lĩnh vực hoạt động và các sinh viên thuộc các khối kỹ thuật ngành Công nghệ Thực Phẩm, Sinh học, Môi trường, An toàn Lao động, Xuất nhập khẩu,…

Các khóa học đào tạo tại Viện:

Khóa học QAQC - Đào tạo chứng chỉ QAQC quốc tế
Khóa học HSE - Đào tạo chứng chỉ HSE quốc tế
Khóa học an toàn thực phẩm FSMS - Đào tạo chứng chỉ ISO 22000 & HACCP
Khóa học ISO 9001 - Đào tạo chứng chỉ ISO 9001:2015 quốc tế
Khóa học Đánh giá viên trưởng - Đào tạo chứng chỉ Lead Auditor
Khóa học ISO 14001 - Đào tạo chứng chỉ ISO 14001:2015 quốc tế
Khóa học Chuyên viên đánh giá nội bộ - Đào tạo chứng chỉ đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2015

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Viện Nghiên cứu quản trị kinh doanh
Địa chỉ: 97 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM
Điện thoại: 028 6276 5771
028 6660 0468
Hotline: 0919 036 365
Email: info@uci.vn
Web: http://uci. Vn
 
Top