1. Angelcute

  Angelcute Không cần làm quen, tôi không thích người sống... Thành viên thân thiết

  Lời dịch - Xích Tử (Ost Trần Tình Lệnh) - Vu Bân (Ôn Ninh khúc)

  [​IMG]


  Cā jiān de rén lùguò de chéng zài xīnlǐ shēnggēn
  Shēng zài yūní shēn xiàn língyǔ réng bù wàng yuánběn
  Jǐ duō ēnyuàn jǐ duō lí fēn luànshì lǐ fúchén
  Zài huànnàn lǚchéng xiě xià wú huǐ de ài hèn

  Bùpà hé shìjiè duìlìchéng dírén
  Zhǐyào nǐ yǎnshén shǒukěn
  Xīn rú chìzǐ dānchún
  Bù rǎn bàndiǎn huīchén

  Chuānguò suǒyǒu fēnzhēng
  Zài nǐ de shēn cè yǒnghéng
  Xīn rú chìzǐ tiānzhēn
  Nǎpà yīshēn xiūluō yìnhén

  Yòng cánshēng wèi nǐ fènbùgùshēn
  Yīshēn báiyī yī rú shàonián yǒu shéi néng zuǒzhèng
  Wúbiān huíyì jiéle zhūwǎng cǎomù yǐ shēn shēn
  Duōshǎo fēng xuě duōshǎo gùrén duōshǎo cì rènzhēn

  Zài huànnàn lǚchéng xiě xià wú huǐ de ài hèn
  Bùpà hé shìjiè duì lì chéng dírén
  Zhǐyào nǐ yǎnshén shǒukěn
  Xīn rú chìzǐ dānchún

  Bù rǎn bàndiǎn huīchén
  Chuānguò suǒyǒu fēnzhēng
  Zài nǐ de shēn cè yǒnghéng
  Xīn rú chìzǐ tiānzhēn

  Nǎpà yīshēn xiūluō yìnhén
  Yòng cánshēng wèi nǐ fènbùgùshēn
  Xīn rú chìzǐ dānchún
  Bù rǎn bàndiǎn huīchén

  Chuānguò suǒyǒu fēnzhēng
  Zài nǐ de shēn cè yǒnghéng
  Xīn rú chìzǐ tiānzhēn

  Nǎpà yīshēn xiūluō yìnhén
  Yòng cánshēng wèi nǐ fènbùgùshēn
  Yòng cánshēng wèi nǐ fènbùgùshēn

  Người lướt qua vai, những nơi đã đi qua, trong lòng bén rễ.
  Sinh nơi bùn lầy, thân nơi tù ngục, vẫn không quên cội nguồn.
  Bao nhiêu ân oán, bao nhiêu biệt ly, chìm trong loạn thế.
  Trong chuyến hành trình hoạn nạn, viết nên yêu hận không hối tiếc.
  Không sợ trở thành kẻ địch của cả thế gian.
  Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu của người.

  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Không nhiễm chút bụi trần.
  Vượt qua tất cả sự phân tranh.
  Vĩnh viễn ở bên cạnh người.
  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Nào sợ thân thể mang đầy vết thương.
  Dùng hơi tàn để phấn đấu vì người, không màng thân mình.

  Một thân áo trắng, tựa chàng thiếu niên, ai có thể minh chứng?
  Hồi ức vô biên kết thành mạng nhện, cỏ cây mọc um tùm.
  Bao nhiêu gió tuyết, bao nhiêu cố nhân, bao nhiêu lần kiên định.
  Trong chuyến hành trình hoạn nạn, viết nên yêu hận không hối tiếc.
  Không sợ trở thành kẻ địch của cả thế gian.
  Chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu của người.

  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Không nhiễm chút bụi trần.
  Vượt qua tất cả sự phân tranh.
  Vĩnh viễn ở bên cạnh người.
  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Nào sợ thân thể mang đầy vết thương.
  Dùng hơi tàn để phấn đấu vì người, không màng thân mình.

  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Không nhiễm chút bụi trần.
  Vượt qua tất cả sự phân tranh.
  Vĩnh viễn ở bên cạnh người.
  Tâm như một đứa trẻ đơn thuần.
  Nào sợ thân thể mang đầy vết thương.
  Dùng hơi tàn để phấn đấu vì người, không màng thân mình.

  Dùng quãng đời còn lại để phấn đấu vì người, không màng thân mình.
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. xích tử lời việt

  ,
 2. Xích tử lyric

Đang tải...
TOP