Lời Dịch - Works For Me - David Archuleta

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Yeah, yeah, mmmmm
No I won't make up my mind
I'm too good at wastin' time
And I know that life is unpredictable
Just never know what I will find

Am I gonna stay, oh no
Am I gonna leave, I don't think so
I guess I can define me as that kinda guy
Maybe it's a big mistake
But baby that's the chance that I'll take

[Chorus:]
You say I don't know what I want
But it worked out just fine
You said it never could be done
But it worked out just fine, oh
You can say anything you want
But it worked out just fine
If it works for me
Then it works for me
If it works for me
Then it works for me

I can't forget the things you said
Your words keep running through my head
And I know you're just
trying to help me out
Thanks, but I'll follow my heart instead

Am I gonna stay, oh no
Am I gonna leave, I don't think so
I can't decide between the
left side or the right
Maybe it's a big mistake
But baby that's the chance
that I'll take, Oh Yeah!

You say I don't know what I want
But it worked out just fine
You said it never could be done
But it worked out just fine, oh
You can say anything you want
But it worked out just fine

If it works for me
Then it works for me
If it works for me
Then it works for me

[Bridge:]
There were days when a song could not be found
There were days when my voice
would make no sound for me, for me
But I don't worry about it where I'm goin'
'cause I know just where I'm wanna be
And it's time for you to see

You say I don't know what I want
But it worked out just fine
You said it never could be done
But it worked out just fine, oh
You can say anything you want
But it worked out just fine

If it works for me
Then it works for me
If it works for me
Then it works for me
Không anh không thể thay đổi suy nghĩ của mình
Anh đã lãng phí quá nhiều thời gian
Và anh bíêt rằng cuộc sống không thể đoán trước
Và không bao giờ biết những gì anh đang tìm kiếm

Anh sẽ ở lại
hay anh sẽ ra đi nhưng anh không nghĩ rằng đó là đúng
Anh đoán rằng anh có thể biết rõ mình là một người hay pha trò
Nhưng dường như đó là một lỗi lầm lớn
Cô bé hãy thay đổi khi anh biết những cơ hội anh đang nắm lấy

Em nói rằng anh không biết những gì mình muốn
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em nói nó sẽ không bao giờ thực hiện được
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em có thể nói tất cả những gì em muốn
Và đó sẽ là việc làm tốt nhất
Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em
Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em

Anh không thể quên những điều em nói
Những lời nói của em sẽ đọng lại trong tâm trí anh
Và anh biết em chỉ cần anh mệt mỏi và sẽ giúp anh vượt qua
Cảm ơn nhưng anh sẽ làm theo những gì trái tim mình mách bảo

Anh sẽ ở lại
hay anh sẽ ra đi nhưng anh không nghĩ rằng đó là đúng
Anh không thể quyết định giữa hai khía cạnh dối trá và sự thật
Dường như đó là một lỗi lầm lớn
Nhưng cô bé hãy thay đổi khi anh biết những cơ hội anh đang nắm lấy

Em nói rằng anh không biết những gì mình muốn
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em nói nó sẽ không bao giờ thực hiện được
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em có thể nói tất cả những gì em muốn
Và đó sẽ là việc làm tốt nhất

Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em
Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em

Có khi ngày một bài hát không thể tìm được
Đã có ngày khi anh nói
sẽ không có tiếng nói dành cho anh
Nhưng anh không lo lắng về đìêu đó nơi anh đang phải đi qua
Bởi vì anh biết chỉ có một nơi mà anh muốn đến
Và đó sẽ là thời gian dành cho em

Em nói rằng anh không biết những gì mình muốn
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em nói nó sẽ không bao giờ thực hiện được
Nhưng chỉ cần ra làm một việc tốt
Em có thể nói tất cả những gì em muốn
Và đó sẽ là việc làm tốt nhất

Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em
Nếu những việc làm dành cho em
Thì khi đó nó sẽ là của em
 
Top