Lời Dịch - Who Let The Frog Out - Crazy Frog

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi Musicteam, 29/10/2011. — 707 Lượt xem

 1. Musicteam

  Musicteam Tổ Chức

  Lời Dịch - Who Let The Frog Out - Crazy Frog

  Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
  Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) *Music Plays* Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) *Music Plays* Well the party was nice, the party was pumpin' (Yippy Aye Oh!) With everybody having a ball (Yippy Aye Oh!) But I think I hear the Crazy Frog jumpin' (Yippy Aye Oh!) Up and Down and all on the wall (It's the Crazy Frog now!) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Bop Bop *Music Plays* Well the party was nice, the party was pumpin' (Yippy Aye Oh!) With everybody having a ball (Yippy Aye Oh!) But I think I hear the Crazy Frog jumpin' (Yippy Aye Oh!) Up and down and all on the wall (It's the Crazy Frog now) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (bop, bop, bop, bop, bop) Oh no! That froggy, he won't leave me alone! (Crazy Frog won't leave me alone! Crazy Frog won't leave me!) Oh no! That froggy, he won't leave me ALONE!! (Crazy Frog won't leave me alone! Crazy Frog won't leave me!) Well the party was nice, the party was pumpin' (Yippy Aye Oh!) With everybody having a ball (Yippy Aye Oh!) But I think I hear the Crazy Frog jumping (Yippy Aye Oh!) Up and Down and all on the wall (It's the Crazy Frog now!) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bop) Who let the frog out? (Bop, bop, bop, bop, bawp) Who let the frog out? Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) *Nhạc* Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) *Nhạc* À bữa tiệc rất tuyệt, tiệc tùng đang lên đến đỉnh điểm (Yippy Aye Oh!) Và mọi người ai cũng có một trái banh (Yippy Aye Oh!) Nhưng tôi nghĩ tôi đang nghe tiếng Ếch Điên đang nhảy nhót (Yippy Aye Oh!) Lên xuống và khắp trên tường (Đó là Ếch Điên!) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Bop Bop *Nhạc* À bữa tiệc rất tuyệt, tiệc tùng đang lên đến đỉnh điểm (Yippy Aye Oh!) Và mọi người ai cũng có một trái banh (Yippy Aye Oh!) Nhưng tôi nghĩ tôi đang nghe tiếng Ếch Điên đang nhảy nhót (Yippy Aye Oh!) Lên xuống và khắp trên tường (Đó là Ếch Điên!) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ôi không! Đồ Ếch đó, nó sẽ không để tôi yên! (Ếch Điên sẽ không để tôi yên! Ếch Điên sẽ không để tôi yên!) Ôi không! Đồ Ếch đó, nó sẽ không để tôi yên! (Ếch Điên sẽ không để tôi yên! Ếch Điên sẽ không để tôi yên!) À bữa tiệc rất tuyệt, tiệc tùng đang lên đến đỉnh điểm (Yippy Aye Oh!) Và mọi người ai cũng có một trái banh (Yippy Aye Oh!) Nhưng tôi nghĩ tôi đang nghe tiếng Ếch Điên đang nhảy nhót (Yippy Aye Oh!) Lên xuống và khắp trên tường (Đó là Ếch Điên!) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) Ai thả ếch ra? (Bop, bop, bop, bop, bop) ..... Ai thả ếch ra?
   
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Lời Dịch Let Diễn đàn Date
LET HER GO (Lời Dịch Anh Việt) Passenger Listening (Nghe) 2/6/2019
Lời dịch - Let Me Out - Kim JongHyun (ShiNee) Bài hát hay 26/12/2017
Lời Dịch - Let Her Go - Passenger Bài hát hay 1/10/2013
Lời Dịch - Never let go - Bryan Adams Bài hát hay 30/10/2011
Lời Dịch - Let Me Love You - Brian McKnight Bài hát hay 25/10/2011
Lời Dịch - Let It Be Me - Kenny Rogers Bài hát hay 25/10/2011

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP