Lời Dịch - Who Let The Dogs Out - Bahamen

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEOWho Let The Dogs Out

Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out

The party was nice the party was pumping
Ah Yepee Ah Yo
And everybody having a ball
Yepee Ah Yo
Till them man them start they name calling
Yepee Ah Yo
Then them girls respond to the call
I hear a woman shout out...

Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out

Last year in the dance you had a ball
You call me millibug and skettell
Get back gruffy, mash scruffy
Get back you flea infested mongrel

Now I tell meh self dem man go get angry
Ah Yepee Ah Yo
To hear dem girls calling them canine
Yepee Ah Yo
But they say hey man dat is part of the party
Ah Yepee Ah Yo
Them woman in front and they man behind
I hear ah woman shout out...

Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out

Ah doggie is nothing if he don't have a bone
All doggie hold it
Ah doggie is nothing if he don't have a bone
All doggie hold it

Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out

Last year in the dance you had a ball
You call me millibug and skettell
Get back fluffy, mash scruffy
Get back you flea infested mongrel

RAP
If I was a dog
The party is on
I got to get my groove on
'Cause my mind done gone
Can't you see the rays coming from my eyes
Walking through the place like Digi-man
Breaking it down
Me and my white tail
Short coat
Can't see color
Any color will do
I'll stick on you
That's why they call me pit bull
'Cause I'm the man of the land when they see me
They say oooooh

Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
Who let the dogs out
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra

bữa tiệc thật tuyệt, bữa tiệc thật hoành tráng
Ah Yepee Ah Yo
và mọi người đang có một trái bóng
Yepee Ah Yo
cho đến khi họ, đám đàn ông,bắt đầu đặt cái tên để gọi
Yepee Ah Yo
rồi họ, nhưng cô gái đáp lại tiếng gọi ấy
tôi nghe một phụ nữ la lên...

ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra

Năm ngoái trong buổi khiêu vũ, không khí vui vẻ -*
em gọi tôi millibug and skettell
trở lại nào, phải lòng anh chàng này đi
quay lại cưng "con bẹ chét bé nhỏ của anh" -*

lúc này tôi tự bảo rằng cánh đàn ông đang giận dữ
Ah Yepee Ah Yo
và nghe những cô gái gọi họ là đồ chó
Yepee Ah Yo
nhưng họ nói rằng, này đám đó cũng là một phần của bữa tiệc
Ah Yepee Ah Yo
đám phụ nữa ở trước và đám đàn ông phía sau
tôi nghe một phụ nữ la lên...

ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra

Ah chó sẽ không là nó nếu thiếu cục xương
tất cả chó đều giữ lấy
Ah chó sẽ không là nó nếu thiếu cục xương
tất cả chó đều giữ lấy

ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra

Năm ngoái trong buổi khiêu vũ, không khí vui vẻ -*
em gọi tôi millibug and skettell
trở lại nào, phải lòng anh chàng này đi
quay lại cưng "con bẹ chét bé nhỏ của anh" -*

RAP
nếu tôi là con chó
thì bữa tiệc đang diễn ra
tôi vẫn theo thói quen cũ
vì tư tưởng tôi cứ thế
bạn có thấy không những cơ hội đang đến trong mắt tôi
đi xuyên qua không gian như người máy
phá vỡ nó
tôi và cái đuôi trắng
của chiếc áo ngắn
có thấy màu nó không
mày nào cũng thế thôi
tôi sẽ bám vào anh
đó là lý do họ gọi tôi là .. đồ quái quỷ
vì tôi là người của đất này khi họ thấy tôi
họ nói oooooh

ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra
Woof, Woof, Woof, Woof, Woof
ai thả chó ra

 
Quay lại
Top