1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - Where Do We Go From Here ? (OST Once More, With Feeling) - Various Artists


    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    Where do we go from here? Where do we go from here? The battle’s done, and we kinda won. So we sound our victory cheer. Where do we go from here ? Why is the path unclear? When we know home is near… Understand, we’ll go hand in hand but we’ll walk alone in fear Tell me… Where do we go, from here? When does the end appear? When do the trumpets cheer? The curtains close on a kiss god knows We can tell the end is near… Where do we go from here? Từ đây rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Từ đây rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Cuộc chiến đã kết thúc và bằng cách nào đó ta đã giành thắng lợi . Chúng ta nghe thấy tiếng hân hoan vui mừng chiến thắng … Từ đây chúng ta rồi sẽ đi về đâu? Sao con đường ta đi lại mập mờ? Khi ta biết lối về nhà gần thôi… Thấu hiểu nhau, chúng ta tay trong tay . Nhưng ta lại bước đi cô độc trong nỗi sợ hãi . Nói tôi biết xem… Từ đây rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Khi nào cái kết mới xuất hiện? Khi nào thì tiếng kèn trompet hoan vui? Chúa biết, tấm màn khép lại cùng một nụ hôn . Ta có thể nói rồi đây, cái kết đã rất gần… Rồi đây chúng ta sẽ đi về đâu?
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP