Lời Dịch - What Should I Do (어떡하죠) ( Boys Over Flower Ost) - Jisun (지선)

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


당신은 내게 물어 같은 경우는 어떻게 매일 하루 였어
난 괜찮 아요,하지만 당신은 정말 내 기분이 어떤지 모르겠다고
당신은 당신이 없으면 난 괜찮아 질 것이라고 생각하십니까?
나없이 잘 될 것이다?
정말이 세상에서 당신없이는 살 어렵다
그래서 내가 아직 호흡이 자신에 대한 비난이다

어떻게해야합니까? 심지어 지금, 나는 당신이 한 말 때문에 이러한 고통스러운 일 라이브
이 일을하면 나쁜 일이 어서 말해
당신이 매일 나를 고통스럽게처럼 살고 계십니까?
당신과 나.

우리가 너무 늦은 건가요? 마 우리는 기회가?
난 아직도 당신과 당신이 알고있을 거라 생각
마침내이 있나요? 우리가 이렇게 끝낼 건가? 당신과 함께 괜찮은 가요?
난 할 수 있다고 생각하지 않습니다. 사랑은 내가 당신의 회의로, 내가 그것을 어디서든 늘 다른 사람을 찾아도 내가 죽으면 발견

어떻게해야합니까? 만약 그렇다면, 내 마음에있을 수있는 어느 누구도 아니다
날 안아주세요. 그리고 당신은 비록이 세상 할꺼라 알고
아무도 당신의 기억을 지울 수있습니다. 그래서 날 안아주세요.

어떻게해야합니까? 심지어 지금, 나는 당신이 한 말 때문에 이러한 고통스러운 일 라이브
이 일을하면 나쁜 일이 어서 말해
당신이 매일 나를 고통스럽게처럼 살고 계십니까?
당신과 나.

너무 늦었나요? 마 우리는 기회가?
하지만, 난 아직 당신에 대한 생각, 그리고 당신이 그것을 알고하지 않을 수도있습니다.

=============
geu daen nuh mu dang yeon han du
oonuel nae gae ah bureul muyt nae yo

nan geu jeo jal jin nae da het jo
geu daen jeong mal nal nuhmoo moryujo

geu dae upsido nae ga genchan neul gut gat na you
geu dae nun na up shi genchanayo

dang shin up neun sa sange nuh mu do himdeul eoso soom shi neun na eul onemanghetjo

eotuk ha jo ah jik do nan geudae han madui busuh ji nun haru ull sal a yo
geu dae nae gae malhae ba yo
elawnungae na punintji gedaedo nacheorum
haru ga ah puh go
toh a pun ji malhae ba yo
geu dae wa nan

eemi nomo nutonnayo oori dashi giwhenun eoptnayo
nan ah jik geudell saeng gak hae yo
geu daen a ma aljido moulljo ha
kullkook elungayo elukhae gutingayo
geudae nun eedaero genchanayo
nan ahdwell gut gateundae
gateun sarangeun juk uh do nae gaen uputsultendae

uhtuk ha jo nae ma eumeun geudae nanee myen
nu gu do ahn a jul su upsul tendae
jabal naul jabahjoyo aljanayo
na ran saram ahmulle aesuhdo
geudae ull ji wool suga updangull
jaebal naull jabajoyo

uhtuk ha jo ah jik do nan geudae han madie busuh ji nun haru ull sal a yo
geu dae nae gae malhae ba yo
elawnungae na puninji gedaedo nacheorum
haru ga ah puh go
toh a pun ji malhae ba yo
geu dae wa nan

eemi nomo nutonnayo oori dashi giwhenun uptnayo
nah ah jik geudel sanggakhaeyo
geu daen ahma aljidomoulljo ha

===================
English Translation
===================

You ask me how my day was as if it is same everyday
I say that I'm okay but you really don't know how I feel
Do you think I will be okay without you?
Will you be okay without me?
It is really hard to live in this world without you
That is why I blame myself for still breathing

What should I do? Even now, I live these painful days because of what you said
Tell me if this is a bad thing to do
Do you live every single day painfully like me?
You and me.

Are we too late? Do not we have a chance?
I still think about you and you might know this
Is it finally this? Are we going to end up like this? Is it okay with you?
I don't think I can do it. The love that I found by meeting you,
I wont find it anywhere else even if I die

What should I do? If it isn't you, no one else can be in my heart
Please hold me. And you know that even though the whole world would try
No one can erase your memories. So please hold me.

What should I do? Even now,
I live these painful days because of what you said
Tell me if this is a bad thing to do
Do you live every single day painfully like me?
You and me.

Is it too late? Do not we have a chance?
But me, I still think about you, and you might not know it.
Anh hỏi em rằng một ngày của em sẽ như thế nào nếu nó giống như mỗi ngày khác
Em nói rằng em vẫn ổn thôi nhưng anh thật sự không biết rằng em cảm thấy thế nào đâu
Anh nghĩ em sẽ ổn mà không có anh sao?
Anh cũng ổn mà không có em đúng không?
Thế giới mà không có anh thật nặng nề, em tự trách mình sao vẫn còn hơi thở chứ

Em nên làm gì đây? Dù bây giờ, em sống trong chuỗi ngày đau đớn bởi vì những lời anh nói
Nói với em nếu đây là điều tồi tệ mà anh phải làm
Anh đang sống trong chuỗi ngày đau đớn như em phải không?
Anh và em

Có phải chúng ta đã quá trễ? Phải chăng chúng ta không còn một cơ hội nào sao?
Em vẫn còn nghĩ về anh và anh biết mà
Cuối cùng điều này là sao đây? Chúng ta kết thúc như thế này sao ? Thế là tốt cho anh đúng không?
Em không nghĩ em có thể làm được điều đó. Tình yêu em với anh tìm thấy. Em không thể tìm thấy nó ở bất cứ nơi nào nữa dù cho em có chết

Em nên làm gì đây? Nếu không là anh thì không ai có thể nắm giữ trái tim của em được đâu
Xin anh hãy giữ lấy em. Và anh biết rằng dù cho thế giới có đầy thử thách
Không ai có thể xóa nhòa đi những kỉ niệm của anh. Vì thế xin hãy giữ lấy em

Em nên làm gì đây? Dù bây giờ, em sống trong chuỗi ngày đau đớn bởi vì những lời anh nói
Nói với em nếu đây là điều tồi tệ mà anh phải làm
Anh đang sống trong chuỗi ngày đau đớn như em phải không?
Anh và em

Có phải trễ rồi không? Chúng ta không còn có một cơ hội nào nữa sao?
Nhưng với em, Em
 
Top