[Lời dịch Vietsub + Engsub] Can't explain - Không thể giải thích | Billkin Putthipong - Ost ITSAY | AsvychanTrucNgThanh

AsvychanTrucNgThanh

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2020
Bài viết
38
Can't explain - Không thể giải thích | Billkin Putthipong

Ost ITSAY/ I old sunset about (my love for) you - Giải mã tình yêu anh bằng trái tim em

Bản dịch được thực hiện bởi: Asvychan Trúc Nguyễn Thanh


Vietsub

Tại sao người như tôi không thấy em lại lo lắng

Dù cho chỉ là một ngày thôi

Tại sao người như tôi bỗng tự nhiên vội vã

Mỗi khi thấy em, ở cạnh ai, mà không phải tôi


Không hề biết

Không hề hỏi

Không chắc rằng là gì đây?


Nhưng tôi biết...

Không muốn rằng

Mình sẽ đánh mất em


Chỉ thể tự hỏi

Nhưng trái tim lại không trả lời

Rằng những gì ta có trước kia

Là vì anh đã yêu em rồi đúng không vậy?


Chẳng biết...

Vì trái tim vẫn chưa trả lời

Chỉ biết là lại bối rối rồi


Không chịu nổi

Mọi chuyện về người

Thế thì... nghĩa là gì đây?


Tại sao người như tôi lại nhớ em điên cuồng

Tại sao lúc nào... cũng có bóng em trong tâm trí


Không hề biết

Không hề hỏi

Không chắc rằng là gì đây?


Nhưng tôi biết...

Không muốn rằng

Mình sẽ đánh mất em


Chỉ thể tự hỏi

Nhưng trái tim lại không trả lời

Rằng những gì ta có trước kia

Là vì anh đã yêu em rồi đúng không vậy?


Chẳng biết...

Vì trái tim vẫn chưa trả lời

Chỉ biết là lại bối rối rồi


Không chịu nổi

Mọi chuyện về người

Thế thì... nghĩa là gì đây?


Không hề biết

Không hề hỏi

Không chắc rằng là gì đây?


Nhưng tôi biết...

Không muốn rằng

Mình sẽ đánh mất em


Chỉ thể tự hỏi

Nhưng trái tim lại không trả lời

Rằng những gì ta có trước kia

Là vì anh đã yêu em rồi đúng không vậy?


Chẳng biết...

Vì trái tim vẫn chưa trả lời

Chỉ biết là lại bối rối rồi


Không chịu nổi

Mọi chuyện về người

Thế thì... nghĩa là gì đây?


Engsub:

Why someone like me always worry ‘bout you?

When don’t see you, just a day,

Why someone like me have to be restless?

Just to see you, with someone, that’s isn’t me,


Never know,

Never ask,

Never sure... What it this?


But I know...

That don’t want,

To be losing you.


Can’t ask myself...

Cause my heart never answer.

That those which we have before,

It that all because I have loving you?


Don’t know...

Cause my heart haven’t answer...

Just know that it confusing


Can’t take it

All the things ‘bout you

Then what... does it means?


Why someone like me, have to miss you so?

Why everytime, having you, in my heart...


Never know

Never ask

Never sure... What it this?


But I know...

That don’t want,

To be losing you.


Can’t ask myself

Cause my heart never answer

That those which we have before

It that all because I have loving you?


Don’t know

Cause my heart haven’t answer...

Just know that it confusing


Can’t take it

All the things ‘bout you

Then what... does it means?


Never know

Never ask

Never sure... What it this?


But I know...

That don’t want,

To be losing you.


Can’t ask myself

Cause my heart never answer

That those which we have before

It that all because I have loving you?


Don’t know

Cause my heart haven’t answer...

Just know that it confusing


Can’t take it

All the things ‘bout you

Then what... does it means?


Tiktok links:

Vietsub: https://www.tiktok.com/@theab15199s...1&sender_device=pc&web_id=7119814639907177986

Engsub: https://www.tiktok.com/@theab15199s...1&sender_device=pc&web_id=7119814639907177986
 
Top