Lời Dịch - Unsuspecting Sunday Afternoon - Backstreet Boys

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Unsuspecting Sunday Afternoon

How come I was the last to know?
Took the stage, then you stole the show
Another unsuspecting sunday afternoon
I was captured by that stare
Now I'm shattered, but I don't care
And the people walking by don't have a clue
That I kissed your face
Till the sun was in our eyes
Till the afternoon arrived
And I can't explain
Last night I saw the fireworks
The kind of pain that never hurts
The one you hate to love is made for you
Another unsuspecting Sunday afternoon

Monday is a funny thing
Still waiting for the phone to ring
Will my imagination take it slow?
Oh yeah
After Saturday, my life is changed
In a moment, it was rearranged
Strange how easy it is, letting go
And I miss your face
Like the sun was in my eyes
And now I'm running blind
And I can't explain
Last night I saw the fireworks
The kind of pain that never hurts
The one you hate to love is made for you
Another unsuspecting Sunday afternoon

OOoh, ahhh, ooooh

This sweet relief, unexpected things
This is the end of, only the beginning
I miss your face, like the sun was in my eyes
(Like the afternoon)
Now I'm running blind
(running blind)
I can't explain
Last night I saw the fireworks,
the kind of pain that never hurts
The one you hate to love that's made for you
Another unsuspecting Sunday afternoon
Another unsuspecting Sunday afternoon
Chiều chủ nhật không nghi ngờ

Làm sao anh lại là kẻ đến cuối cùng để biết?
Cất sân khấu, rồi em đánh cắp vở diễn
Một buổi chiều chủ nhật khác không ngờ vực
Anh đã bị bắt lấy với cái nhìn chăm chăm
Giờ đây anh đang tan vỡ nhưng cũng chẳng màng đến
Và mọi người cứ đi qua mà chẳng để ý đến
Rằng anh đã hôn lên má em
Cho đến khi mặt trời bừng lên trong mắt đôi ta
Cho đến khi buổi chiều chợt đến
và anh chẳng thể nào giải thích
Đêm qua anh đã nhìn thấy pháo hoa
Như một nỗi đau không hề bị chạm đến
Một kẻ em không quý mến đang điên đảo vì em
Một buổi chiều chủ nhật khác không ngờ vực

Thứ hai là điều gì đó thú vị
vẫnchờ đợi tiếng chuông điện thoại vang lên
Phải chăng sự tưởng tượng của anh đang làm cho điều đó chậm lại?
Ồ đúng rồi
Sau ngày thứ bảy, đời anh đã thay đổi
trong một khỏanh khắc như được xếp đặt lại
lạ lùng sao điều đó quá dễ dàng, cứ thế diễn ra
và anh nhớ diện mạo em
Như mặt trời trong mắt anh
và giờ đây anh đang trở nên mù tối
Anh chẳng thể nào giải thích được
Đêm qua anh đã thấy pháo hoa
Như một nỗi đau chưa hề chạm tới
Một kẻ em không quý mến đang điên đảo vì em
Một buổi chiều chủ nhật khác nữa không hề nghi ngờ

OOoh, ahhh, ooooh

Sự bình yên dịu ngọt này là điều không hề chờ đợi
là kết thúc của duy nhất một khởi đầu
Anh nhớ khuôn mặt em như mặt trời trong mắt anh
(Như buổi chiều)
Giờ đây anh trở nên mù quáng
(mù quáng)
Anh chẳng thể giải thích được
Đêm qua anh đã thấy pháo hoa
Như một nỗi đau chưa hề chạm tới
Một kẻ em không quý mến đang điên đảo vì em
Một buổi chiều chủ nhật khác nữa không hề nghi ngờ
Một chiều chủ nhật khác nữa không hề nghi ngờ
 
Top