Lời Dịch - Too Late To Cry (ft. Adrian San ) - Vivien O'Hara

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


All this time when I with you was crying
My heart was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

Layin down on the floor
I try to cry for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you
Layin down on the floor
Don’t wanna fight for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you

All this time when I with you was crying
My heart it was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

Layin down on the floor
I try to cry for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you
Layin down on the floor
Don’t wanna fight for you no more
Layin down on the floor
Still love you, still loving you

All this time when I with you was crying
My heart was so blind
All this time when I with you was crying
It’s too late to cry

So why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye
Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Why do we lie
Why do we cry
Why do we have to say goodbye

Baby I can’t describe
How bad I feel inside
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Đặt lưng xuống sàn
Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Không muốn tranh cãi với em nữa
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm

Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Đặt lưng xuống sàn
Anh đã cố để khóc cho em nhưng không nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn thương em nhiều
Đặt lưng xuống sàn
Không muốn tranh cãi với em nữa
Đặt lưng xuống sàn
Vẫn còn yêu em, vẫn yêu em lắm

Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Trái tim em đã quá mù quáng
Toàn bộ thời gian bên anh em chỉ khóc
Đã quá muộn để khóc

Vì vậy, tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt
Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Tại sao chúng ta nói dối
Tại sao chúng ta khóc
Tại sao chúng ta phải nói lời tạm biệt

Em yêu ơi, anh không thể nào diễn tả được
Trong lòng anh cảm thấy tệ biết nhường nào

 
Top