Lời Dịch - Tonight (I'm Lovin' You) (ft. Ludacris) - Enrique Iglesias

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


I know you want me
I made it obvious that I want you too
So put it on me
Let’s remove the space between me and you
Now rock your body (oooh)
Damn I like the way that you move
So give it to me (oooo oooh)
Cause I already know what you wanna do

Here’s the situation
Been to every nation
Nobody’s ever made me feel the way that you do
You know my motivation
Given my reputation
Please excuse I don’t mean to be rude

But tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you

You’re so damn pretty
if I had a type than baby it’d be you
I know your ready
if I never lied, than baby you’d be the truth

Here’s the situation
Been to every nation
Nobody’s ever made me feel the way that you do
You know my motivation
Given my reputation
Please excuse I don’t mean to be rude

But tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you

[Ludacris]
LUDA..
Tonight I’m gonna do
Everything that I want with you
Everythin that u need
Everything that u want I wanna honey
I wanna stunt with you
From the window
To the wall
Gonna give u, my all
Winter n summertime
When I get you on the springs
Imma make you fall
You got that body
That make me wanna get on the boat
Just to see you dance
And I love the way you shake that ass
Turn around and let me see them pants
You stuck with me
I’m stuck with you
Lets find something to do
(Please) excuse me
I dont mean to be rude

[Enrique Iglesias]
But tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you
Oh you know
That tonight I’m f-cking you
Anh biết em muốn anh
Anh cũng thấy quá rõ rằng anh cũng muốn em luôn
Vậy thì tới bên anh đi
Hãy phá bỏ khoảng cách giữa anh và em nào
Bây giờ lắc toàn thân em đi
Khốn nạn thật, anh thích cách em di chuyển
Vậy thì cho anh nữa đi
Vì anh đã biết thừa những gì em muốn làm.

Đây là vị trí
Định vị mỗi quốc gia
Chẳng ai trước giờ cho anh cảm giác theo cách em làm
Em biết động cơ của anh
Đã cho anh danh tiếng
Làm ơn thứ lỗi, anh không có ý thô lỗ.

Nhưng đêm nay anh sẽ "yêu" em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em.

Em dễ thương không chê vào đâu được
Nếu anh có mẫu người lí tưởng thì đó chắc chắn là em
Anh biết em sẵn sàng lâu rồi
Nếu anh chẳng bao giờ nói dối thì cưng sẽ là sự thật.

Đây là vị trí
Định vị mỗi quốc gia
Chẳng ai trước giờ cho anh cảm giác theo cách em làm
Em biết động cơ của anh
Đã cho anh danh tiếng
Làm ơn thứ lỗi, anh không có ý thô lỗ.

Nhưng đêm nay anh sẽ "yêu" em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em.

[Lucacris]:
LUDA
Đêm nay anh sẽ làm thế
Mọi thứ anh muốn làm với em
Cả mọi điều em cần
Mọi thứ em muốn, mà anh cũng muốn đó, em yêu quý !
Anh muốn nhào lộn với em
Từ cửa sổ
Đến bức tường
Sẽ cho em, tất cả của anh
Cả đông lẫn hạ
Khi anh đưa em đến đỉnh mùa Xuân
Chẳng nỡ làm em mất hứng
Em có th.ân thể
Khiến anh muốn tận hưởng ngay
Chỉ cần thấy em nhún nhảy
Và anh thích cách em lắc lư cặp mông
Quay lại và cho anh thấy những quần bó nào,
Em đang dính chặt vào anh
Anh đang dính chặt vào em
Hãy tìm kiếm một số thứ để làm
(Xin) thứ lỗi cho anh
Anh không có ý thô lỗ.

[Enrique Iglesias]
Nhưng đêm nay anh sẽ "yêu" em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em
Ồ, em biết
Rằng đêm nay anh sẽ "yêu" với em.

 
Top