Lời Dịch - Tomorrow - Emma Bunton

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da
He's one of a kind and he's all mine
He's there for me come rain or shine a million times
Then one day suddenly he needed me
Would I be strong enough for two
When he is you


I know how to ease all your sorrow
So come here
Rest your head on my pillow
It's alright, we don't need a tomorrow tonight
I know how to open the window
To your soul
Close your eyes you can follow
It's alright, we don't need a tomorrow tonight


She wants him to see all he can be
Cos all it takes is an open heart and honesty
Then one day suddenly he really believed
That he'd be strong enough for she
When she is me, oh-oh

I know how to ease all your sorrow
So come here
Rest your head on my pillow

It's alright, we don't need a tomorrow tonight
I know how to open the window
To your soul (your soul)
Close your eyes you can follow
It's alright, we don't need a tomorrow tonight (it's alright)

Oh-oh, we fly cos together we're stronger when we can touch the sky
Don't need tomorrow tonight, tonight
Ba da ba ba bow, ba da da da

Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da

Oh-oh I know how to ease all your sorrow (yeah yeah yeah yeah)
So come here
Rest your head on my pillow
It's alright, we don't need a tomorrow tonight
(It's alright, don't need tomorrow, tomorrow tonight)
I know how to open the window (yeah yeah yeah yeah)

To your soul
Close your eyes you can follow
It's alright, we don't need a tomorrow tonight (it's alright)
Cos it's alright, we don't need a tomorrow tonight
Don't need tomorrow tonight yeah
Don't need tomorrow tonight
Don't need tomorrow tonight
Ba da ba ba bow, ba da da da

Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da
Anh ấy là người duy nhất và anh ấy là của em
Anh ấy ở đây vì em, đem mưa mát lành hay tỏa nắng cả triệu lần
Rồi một ngày kia, anh ấy đột nhiên cần đến em
Liệu em có đủ mạnh mẽ cho cả hai
Khi người ấy chính là anh

Em biết cách xoa dịu nỗi đau của anh

Vậy hãy đến đây
Ngả đầu trên gối của em
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai
Em biết cách mở ra cánh cửa
Đến tâm hồn anh
Hãy nhắm mắt lại và anh có thể thư thái
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai

Nàng muốn anh ta nhìn thấy tất cả những gì anh có thể

Vì mọi điều cần đến là một trái tim rông mở và lòng chân thành
Rồi môt ngày anh ấy đội nhiên tin rằng
Anh sẽ đủ mạnh mẽ với cô ấy
Khi cô ấy chính là em, oh oh

Em biết cách xoa dịu nỗi đau của anh
Vậy hãy đến đây
Ngả đầu trên gối của em
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai

Em biết cách mở ra cánh cửa
Đến tâm hồn anh
Hãy nhắm mắt lại và anh có thể thư thái
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai

Oh oh, đôi ta có thể bay, vì bên nhau ta mạnh hơn lên khi đó có thể với tới tận trời cao
Đêm nay, chẳng cần đến ngày mai đâu
Ba da ba ba bow, ba da da da
Ba da ba ba bow, ba da da da

Ba da ba ba bow, ba da da da

Oh oh em biết cách xoa dịu nỗi đau của anh (yeah yeah yeah yeah)
Vậy hãy đến đây
Ngả đầu trên gối của em
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai
(Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai)
Em biết cách mở ra cánh cửa (yeah yeah yeah yeah)
Đến tâm hồn anh

Hãy nhắm mắt lại và anh có thể thư thái
Không sao đâu, đêm nay ta đâu cần tới ngày mai (không sao đâu)
Bởi vì không sao đâu, đêm nay ta không cần đến ngày mai
Không cần đến ngày mai, yeah
Không cần đến ngày mai
Không cần đến ngày mai

 
Top