Lời Dịch - This Is Our Song ( Camp Rock 2 ) - Various Artists

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


So let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya


This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
This is our song


Come grab your guitar
Sit by the fire
'Cause we all need a song
When the we retire
We'll sit here
Together
And sing it out (And sing it out loud) loud

This is our song

That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
And this is our song
This is our song
This is our song

This is our song

Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na

Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya

Yeah
This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
There's nothing better
Than singing along
This is our summer (Our summer)


This is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing better
Than singing along
This is our summer
This is our song
(This is our song)

This is our song
(This is our song)
This is our song
(This is our song)
This is our song
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na

Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau

Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đến và cầm lấy cây Ghi-ta của bạn
Ngồi bên đống lửa trại
Vì tất cả chúng ta cần là một bài hát

Khi mà chúng ta về già
Sẽ ngồi lại đây
Cùng với nhau
Và hát bài hát này ( hát bài hát này thật hay ) thật hay

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau

Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi

Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na

Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Đúng rồi đấy
Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát

Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát

Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
(Đây là bài hát của chúng ta)
Đây là bài hát của chúng ta
( Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta

(Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta 
Top