Lời Dịch - This I Swear - Nick Lachey

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


This I swear

You're there by my side
In every way
I know that you would not forsake me
I give you my life
Would not think twice
Your love is all I need believe me

I may not say it quite as much as I should
When I say I love you darling that means for good
So open up your heart and let me in
And I will love you 'til forever
Until death do us part we'll be together
So take my hand and hold on tight
And we'll get there
This I swear

I'm wondering how I ever got by
Without you in my life to guide me
Where ever I go the one thing that's true
Is everything I do I do for you

I may not say it half as much as I should
When I say I love you darling that means for good
So open up your heart and let me in
And I will love you 'til forever
Until death do us part we'll be together
So take my hand and hold on tight
And we'll get there
This I swear

So whenever you get there
Just reach out for me
I'll never let you down my love

And I will love you 'til forever
Until death do us part we'll be together
So take my hand and hold on tight
And we'll get there
This I swear

And I will love you 'til forever
Until death do us part we'll be together
So take my hand and hold on tight
And we'll get there
This I swear
Em đang ở bên anh
Trong từng bước đường
Anh biết em sẽ không rời bỏ anh
Anh trao em cuộc sống
không đắn đo lần thứ hai
Tình yêu của em là tất cả anh cần tin vào anh

Anh có thể không nói điều đó hoàn toàn như thế
Khi anh nói yêu em, em yêu dấu, điều đó có ý nghĩa thật nhiều
mở rộng trái tim em và đón nhận anh

Và anh sẽ yêu em đế mãi thôi
Cho đến chết không lìa xa, ta bên nhau mãi
hãy nắm tay anh và giữ chặt
Và ta sẽ đến nơi đó
Anh thề với em

Anh tự hỏi làm sao anh có thể bước đi
và thiếu em dẫn dắt anh trong đời
Bất cứ đâu anh đến điều duy nhất chắc chắn
đó là mọi điều anh làm đều làm vì em

Anh có thể không nói rằng điều đó nửa vời như thế
Khi anh nói yêu em, em yêu dấu, điều đó có ý nghĩa thật nhiều
mở rộng trái tim em và đón nhận anh
Và anh sẽ yêu em đế mãi thôi
Cho đến chết không lìa xa, ta bên nhau mãi
hãy nắm tay anh và giữ chặt
Và ta sẽ đến nơi đó
Anh thề với em

Bất cứ khi nào em mỏi mệt
Hãy níu lấy anh
Anh sẽ không để em gục ngãy đâu, em hỡi

Và anh sẽ yêu em đế mãi thôi
Cho đến chết không lìa xa, ta bên nhau mãi
hãy nắm tay anh và giữ chặt
Và ta sẽ đến nơi đó

Và anh sẽ yêu em đế mãi thôi
Cho đến chết không lìa xa, ta bên nhau mãi
hãy nắm tay anh và giữ chặt
Và ta sẽ đến nơi đó
Ta sẽ đến đó
Anh thề với em

 
Top