Lời Dịch - The Finish Line - Train

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


I thought I knew it all
I've been through the highs, said all my goodbyes
Learned to run before I learned to crawl
It's not worth fighting for if one of us is sure
And one of us is dying, trying to find loves cure

I have waited all my life to paint these cities red
Thoughts I've always had here are stuck inside my head
It's not worth waiting for if one of us wants more
And one of us is dying, trying to find love's door

When we learn how to fly
We forget to how walk
When we learn how to sing
We don't wanna hear each other talk

Here we are at the finish line, ah
Here we are at the finish line

And you, you really thought you knew
Everything to do
With holding onto me and holding on
This time is making me slip right through your hands
And now you don't understand
Trying to find love all yourself

When we learn how to fly,
We forget to how walk
When we learn how to sing
We don't wanna hear each other talk
When we know what we want
We forget what we need
When you find who you are
You forget about me

Here we are at the finish line, ah
Here we are at the finish line, ah
Here we are at the finish line

Ah, ah, ah
Tối đã nghĩ mình biết tất cả
Tôi đã từng qua những đỉnh cao trong đời, đã nói hết những câu tạm biệt
Chưa học bò đã lo học chạy
Nếu một trong chúng ta chắc chắn thì chiến dấu để làm gì
Và một người trong chúng ta lại đang hấp hối, cố gắng tìm ra một liều thuốc tình thương.

Tôi đã chờ đợi cả đời để vẽ những thành phố sắc đỏ này
Nghĩ rằng trong đầu mình luôn có chỗ còn bị mắc kẹt
Nếu một trong chúng ta mong muốn nhiều hơn thì thật chẳng đáng chờ đợi
Và một trong chúng ta lại đang hấp hối, cố gắng tìm ra cánh cửa tình thương.

Khi chúng ta học cách để bay
Chúng ta lại quên đi cách bước đi
Khi chúng ta học cách để hát
Chúng ta lại không muốn lắng nghe người khác nói

Chúng ta ở đây, tại đích đến, ah
Chúng ta ở đây, tại đích đến

Và bạn, bạn thực sự nghĩ mình đã biết hết
Mọi thứ để làm
Nắm chặt lấy tôi và chẳng buông tha
Thời khắc này khiến tôi trượt ngã khỏi cánh tay của bạn
Và giờ bạn không hiểu
Tự mình cố gắng tìm ra tình yêu.

Khi chúng ta học cách để bay
Chúng ta lại quên đi cách bước đi
Khi chúng ta học cách để hát
Chúng ta lại không muốn lắng nghe người khác nói
Khi biết điều mình muốn
Ta lại quên điều mình cần
Khi tìm ra được bản thân mình
Bạn lại quên về tôi

Chúng ta ở đây, tại đính đến, ah
Chúng ta ở đây, tại đính đến, ah
Chúng ta ở đây, tại đích đến

Ah, ah, ah...

 
Top