Lời Dịch - The day i fall in love - James Ingram

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


The day i fall in love
James Ingram & Dolly Parton

Just an ordinary day
Started out the same old way
Then I looked into your eyes and knew
Today would be a first for me
The day I fall in love

On the day I fall in love
Sky will be a perfect blue
And I'll give my heart forever more
To someone who is just like you
The day I fall in love

People all say love is wonderful
That the bells will ring
The birds will sing
The skies will open
I wonder where's that great big symphony
Roll over Beethoven
Won't you play with me

And I'll never promise to be true to anyone
Unless it's you
Unless it's you
The day I fall in love

Just an ordinary day
Started out the same old way
Then I looked into your eyes and knew
Today will be a first for me
A first for me
The day I fall in love
I know you'll be there
Ooh....I know...
The day I fall in love
Ngày tôi bước vào thế giới của tình yêu...
Một ngày bình thường,
Bắt đầu không cách thức cũ
Bởi chỉ sau khi nhìn vào đôi mắt em,
Ngày hôm nay,
Tôi đã biết rằng, lần đầu tiên tôi đã yêu.

Một ngày, tôi đã yêu
Bầu trời sẽ là một màu xanh hoàn hảo nhất
Và tôi sẽ trao trái tim tôi, mãi mãi...
... tới một người
Ngày mà tôi bước vào thế giới của tình yêu.

Ai cũng nói rằng tình yêu là tuyệt vời
Rằng chuông sẽ reo vang
Chim muông ca hát
Và bầu trời sẽ bừng sáng
Tôi tự hỏi: nơi đâu có bản giao hưởng lớn hơn thế
Hơn cả những bản giao hưởng của Beethoven
Khi không có em cùng tôi...

Điều đó không ai có thể làm được
Trừ khi, đó là em
Đó là em...
Ngày mà tôi yêu em...

Một ngày bình yên
Bắt đầu không cùng như vậy.
Bởi chỉ cần nhìn vào đôi mắt của em
Hôm nay, tôi đã biết rằng, lần đầu tiên,
lần đầu với tôi, tôi đã yêu em...
Tôi biết, em sẽ ở đó,
...tôi biết mà,
Tôi đã yêu.

 
Top