1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - The cruel war - Cuộc chiến khắc nghiệt - Peter, Paul & Mary    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
    The cruel war is raging, Johnny has to fight I long to be with him from morning 'till night I want to be with him, it grieves my heart so "Won't you let me come with you?" "No, my love, no." "Tomorrow is Sunday, Monday is the day That your captain will call you and you must obey Your captain will call you, it grieves my heart so Won't you let me come with you?" "No, my love, no." "I'll tie back my hair, men's clothing I'll put on I'll pass as your comrade as we march along I'll pass as your comrade, no one will ever know Won't you let me come with you?" "No, my love, no." "Oh Johnny, oh Johnny, I feel you are unkind I love you far better than all of mankind I love you far better than words can e'er express Won't you let me go with you?" "Yes, my love, yes." Chiến tranh khốc liệt sắp nổ ra và Johnny phải đi lính Tôi ao ước được ở bên chàng sáng đêm Tôi thật muốn ở cùng chàng, nhưng tim tôi nhói đau Vì chàng chẳng chịu cho tôi theo cùng Dù tôi có nài nỉ thế nào đi nữa "Mai là Chúa nhật, thứ 2 thì viên đại úy sẽ kêu anh lên đường Và anh sẽ ko có sự lựa chọn nào khác Đại úy sẽ gọi tên anh đó, em buồn lắm Anh cho em theo nhé!!" "Ko đâu, cưng à." "Em sẽ cột tóc lên, mặc quân phục của nam giới Em sẽ bước đi như đồng đội của anh khi chúng ta lên đường Chẳng ai phát hiện ra đâu Anh cho em theo với nhé!" "Ko đâu, cưng à." "Johnny àh, anh thật xấu Em yêu anh hơn tất cả mọi người Lời nói ko diễn đạt hết e yêu anh thế nào Anh cho e lên đường với anh nhé?" "Uhm, được rồi, em yêu"
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP