Lời Dịch - The Chronicles Of Life And Death - Good Charlotte

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


[Verse 1]
You come in cold,
You're covered in blood.
They're all so happy you've arrived.
The doctor cuts your chord.
He hands you to your mom.
She sets you free into this life.
And where do you go with no destination, no maps to guide you.
Wouldn't you know that it doesn't matter, we all end up the same.

These are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the best day of your life.

[Verse 2:]
And you'll find out that in this world,
We're all just rats caught in a race.
But take your time, there's no need to rush
You don't have to live that way.
Before you go, you've got some questions.
That you want answered.
But now you?re old, cold, covered in blood,
right back to where you started from

These are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the worst day of your life.
Of your life, it's your life.

But these are the chronicles of life and death and everything between.
These are the stories of our lives, as fictional as they may seem.
You come in this world, and you go out just the same.
Today could be the best day of,
Today could be the worst day of,
Today could be the last day of your life.
It's your life, your life.
[Đoạn 1]
Bạn sinh ra trong giá lạnh
Bạn bị bao bọc trong máu mủ
Mọi người đều thật hạnh phúc khi bạn ra đời
Bác sĩ cắt cuốn rốn của bạn
Ông ta trao bạn cho mẹ bạn
Bà ấy đưa bạn vào cuộc đời này
Và bạn đi đâu mà chẳng có điểm đến, chẳng có bản đồ hướng dẫn cho bạn
Bạn không biết rằng điều đó chẳng có nghĩa lý gì, chúng ta rồi cũng sẽ chết giống nhau thôi

Đây là biên niên ký của sự sống và cái chết và mọi thứ ở giữa chúng
Đây là những câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, có vẻ thật là hư cấu
Bạn đến với thế giới này và bạn rời bỏ nó theo cùng một kiểu
Hôm nay có thể là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn

[Đoạn 2]
Và bạn sẽ nhận ra rằng trong thế giới này
Chúng ta đều là những con chuột đua chen cùng nhau
Nhưng cứ từ từ thôi, chẳng cần phải hối hả làm gì
Bạn chẳng cần phải sống như thế
Trước khi bạn ra đi, bạn có một số câu hỏi
Mà bạn cần có câu trả lời
Nhưng giờ đây bạn đã già cỗi, lạnh lẽo, phủ đầy máu me
Trở lại chính ngay tình trạng mà bạn đã sinh ra

Đây là biên niên ký của sự sống và cái chết và mọi thứ ở giữa chúng
Đây là những câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, có vẻ thật là hư cấu
Bạn đến với thế giới này và bạn rời bỏ nó theo cùng một kiểu
Hôm nay có thể là ngày tệ hại nhất của cuộc đời bạn
Của cuộc đời bạn. Đó là cuộc đời của bạn.

Đây là biên niên ký của sự sống và cái chết và mọi thứ ở giữa chúng
Đây là những câu chuyện về cuộc đời của chúng ta, có vẻ thật là hư cấu
Bạn đến với thế giới này và bạn rời bỏ nó theo cùng một kiểu
Hôm nay có thể là ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời bạn
Hôm nay có thể là ngày tệ hại nhất của cuộc đời bạn
Hôm nay có thể là ngày cuối cùng của cuộc đời bạn
Đó là cuộc đời của bạn, cuộc đời của bạn.

 
Top