Lời Dịch - That's Right (ft. Lil Jon) - Ciara

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Everytime he call - I come
...but, this time I think about ME! (that's right!)
And what I need (that's right!)
Tonight I'm doin' ME! (that's right!)
And I ma hav' fun! (that's right!)

I bet you won't get crunk, ...
That's my jam, ...

Get crunk, get crunk, ....
That's right, that's right, ... (ooooh)
Let's go,
Let's go now... now ladies...
Let's go, let's go now...
If you always...
Let's go, let's go now...
Looking out for everybody else...
Let's go, let's go now...and not yourself...
Let's go, let's go now...tonight...
Let's go, let's go now...
It's all about you...we gon' party baby...
Let's go, let's go now
C'mon, crank that thang c'mon [8x]

[Verse 1]
I was driving, cruisin' on the highway...
It was a Friday, midnight, when he called me...
I was thinking "HELL NO!"
I already know what he wants: SURPRISE - SURPRISE
So I changed plans and made some arrangements
I won't be chasing, someone that's replacing, and..
That's when I called my girls up..
We about to hit the club up...

Tonight's the night (let's go..)

[Hook:]
You can miss me all you want
But I'm not coming over
Tonight I'm doing me
I'll call you in the morning (that's right)
Hanging with my girls
Until the break of dawn
You can't tell me no
'Cause I can do what I want

[Chorus:]
Tonight I'm having fun
Tonight I'm going out
Let's ride up in a party
All night long
I'm turning off my phone
So we can get it on
O-ooh, o-ooh, o-ooh

[Verse 2:]
He kept sending e-mails
Asking for details
"When are you leaving?"
"When will you get here?"
Kept calling my cell phone
I send him straight to voice mail
...leave a message {spoken}
I usually call back
This time I won't fall back
I know what the real be
You just wanna see me
'Cause he wanna

Tap, to tap, tap, tap, tap (that booty)
But he's not gonna get (that booty)
If he think that it's like that (uh)
He can think that's nothing

[Hook]

[Chorus]

[Rap/Break:]
I got my hands up on my back, back
Take it to the flow, flow
We gon' ride on out, that's right, take it down low, that's right
What's up? I'm hot tonight
What's up? We in the spot tonight
What's up? That's right, that's right, that's right,
Like this uh this, like that, that, that,
JOHN drop the beat and bring it back, back, back!!
Wassup? Wassup? That's right, that's right
You like it? I like it!
You love it? I love it!
You want it? You want it?
Wassup? Wassup?

[Hook]

[Chorus]

Crank that thang, c'mon, ..... [till the end]
Hễ anh ta gọi - tôi đến
... nhưng, lần này, tôi sẽ nghĩ cho TÔI! (đúng thế!)
Và thứ tôi cần (đúng thế!)
Đêm nay tôi sẽ là TÔI (đúng thế!)
Và tôi đang rất vui (đúng thế!)

*I bet you won't get crunk,...
That's my jam,...

Get crunk, get crunk, ...
Đúng thế, đúng thế, ... (ooooh)
Đi nào,
Đi nào ... nào các quý cô...
Đi nào, đi nào...
Nếu cô luôn...
Đi nào, đi nào...
E ngại những kẻ khác...
Đi nào, đi nào... và không phải chính cô...
Đi nào, đi nào... đêm nay...
Đi nào, đi nào...
Tất cả thuộc về cô... chúng ta mở tiệc thôi baby...
Đi nào, đi nào
C'mon, crank that thang c'mon [8x]

[Verse 1]
Tôi đang lái xe chầm chậm trên đường cao tốc...
Hôm ấy là thứ sáu, nửa đêm, anh ta gọi cho tôi...
Tôi đã nghĩ "ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG!"
Tôi thừa biết anh ta muốn gì: BẤT NGỜ - BẤT NGỜ
Nên tôi đổi kế hoạch, và hẹn một số người
Tôi sẽ không đuổi theo nữa, có ai đó đang thế chỗ, và...
Rồi tôi gọi cho những cô bạn thân..
Chúng tôi sắp sửa quậy tung cả club...

Chính là đêm nay (đi nào...)

[Hook:]
Anh có thể nghĩ tôi thế nào cũng được (chỗ này ko hiểu lắm)
Nhưng tôi sẽ không đến đâu
Đêm nay tôi sẽ là tôi
Sáng mai tôi sẽ gọi cho anh (đúng thế)
Tôi đang đi chơi với đám bạn tôi
Đến tận sáng hôm sau
Anh không thể cấm tôi được
Vì tôi có quyền làm những gì tôi muốn

[Chorus:]
Đêm nay tôi sẽ có những trò vui
Đêm nay tôi sẽ đi chơi
Hãy quay cuồng trong bữa tiệc
Suốt cả đêm
Tôi sẽ tắt điện thoại
Để chúng ta có thể vui chơi tiếp
O-ooh, o-ooh, o-ooh

[Verse 2:]
Anh ta vẫn cứ gửi e-mail
Hỏi cặn kẽ
"Khi nào em bắt đầu đi?"
"Bao giờ em mới tới đây?"
Cứ gọi tới điện thoại di động của tôi
Tôi chuyển thẳng anh ta sang hộp thư thoại
...xin hãy để lại lời nhắn
Thường thì tôi sẽ gọi lại
Lần này tôi sẽ không chịu thua đâu
Tôi biết sự thực là sao
Anh chỉ muốn thấy tôi
Vì anh ta muốn...

**Tap, to tap, tap, tap, tap (that booty)
But he's not gonna get (that booty)
If he think that it's like that (uh)
He can think that's nothing

[Hook]

[Chorus]

[Rap/Break:]
I got my hands up on my back, back
Take it to the flow, flow
We gon' ride on out, that's right, take it down low, that's right
What's up? I'm hot tonight
What's up? We in the spot tonight
What's up? That's right, that's right, that's right,
Like this uh this, like that, that, that,
JOHN drop the beat and bring it back, back, back!!
Wassup? Wassup? That's right, that's right
You like it? I like it!
You love it? I love it!
You want it? You want it?
Wassup? Wassup?

[Hook]

[Chorus]

Crank that thang, c'mon, ..... [till the end]


[Chorus]

---------------------------
* đoạn này là có liên quan tới văn hóa âm nhạc gì đó, không rõ lắm nên không biết dịch
** đoạn này là đoạn "nhạy cảm" không dịch

 
Top