Lời Dịch - ถามไม่ตรงคำตอบ/ Taam Mai Dtrong Kam Dtop/ You Didn't Ask The Right Question - Waii

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !


Thai :
ไม่ใช่น้อยใจเปล่� � ไม่ได้น้อยใจ
mai chai noi jai bplao mai daai noi jai
ไม่มีอะไรหรอกนะ อย่าเป็นห่วงฉันน� �กเลย
mai mee a-rai rok na yaa bpen huang chan nak loie
ไม่ได้คบใครอยู่ ไม่ได้คบใคร
mai daai kop krai yoo mai daai kop krai
ไม่ใช่อะไรอย่างน� �้น ที่ฉันไม่ค่อยเหม� �อนเดิม
mai chai a-rai yaang nan tee chan mai koi meuan derm

ไม่ได้หายไปหรอก ก็ยังหายใจ
mai daai haai bpai rok gor yang haai jai
ไม่มีเหตุผลอะไร แค่จะลองไม่มาให้� �จอ
mai mee het pon a-rai kae ja long mai maa hai jer
มันไม่สำคัญ นี่มันไม่สำคัญ
man mai sam-kan nee man mai sam-kan
ไม่ใช่อย่างนี้อย� �างนั้น อยากรู้ทำไมหรือเ� �อ
mai chai yaang nee yaang nan yaak roo tam-mai reu ter

ทำไมเธอชอบถามอะไ� �อยู่เรื่อยเลย
mai chai yaang nee yaang nan yaak roo tam-mai reu ter
ทำไมเธอไม่รู้อะไ� �เองบ้างเลย
tam-mai ter mai roo a-rai eng baang loie
ทำไมเธอไม่คิดอะไ� �อีกนิดนึง
tam-mai ter mai kit a-rai eek nit neung

เธอไม่เคยเข้าใจ เข้าใจ
ter mai koie kao jai kao jai
ก็เธอไม่เคยถามว่� �ฉันรู้สึก เช่นไร
gor ter mai koie taam waa chan roo-seuk chen-rai
ถามไม่ตรงคำตอบ ที่มีข้างใน ข้างใน
taam mai dtrong kam dtop tee mee kaang nai kaang nai

แอบมีคำหนึ่งคำ ที่รอเธออยู่รู้ไ� �ม
aep mee kam neung kam tee ror ter yoo roo mai
เมื่อไหร่เธอจะรู� �ตัว
meua-rai ter ja roo dtua

เธอไม่ต้องเดาหรอ� � เธอไม่ต้องเดา
ter mai dtong dao rok ter mai dtong dao
วันไหนที่เหงาจะโ� �รไปเล่าให้ฟังนะเ� ��อ
wan nai tee ngao ja toh bpai lao hai fang na er
มันไม่ใกล้เคียงอ� �ะ ยังไม่ใช่เลย
man mai glai kiang a yang mai chai loie
ไม่เคยเข้าใจอะไร� �่ายๆ บ้างเลยหรือเธอ
mai koie kao jai a-rai ngaai-ngaai baang loie reu ter

ไม่ได้หายไปหรอก ก็ยังหายใจ
mai daai haai bpai rok gor yang haai jai
ไม่มีเหตุผลอะไร แค่จะลองไม่มาให้� �จอ
mai mee het pon a-rai kae ja long mai maa hai jer
มันไม่สำคัญ นี่มันไม่สำคัญ
man mai sam-kan nee man mai sam-kan
ไม่ใช่อย่างนี้อย� �างนั้น อยากรู้ทำไมหรือเ� �อ
mai chai yaang nee yaang nan yaak roo tam-mai reu ter

ทำไมเธอชอบถามอะไ� �อยู่เรื่อยเลย
mai chai yaang nee yaang nan yaak roo tam-mai reu ter
ทำไมเธอไม่รู้อะไ� �เองบ้างเลย
tam-mai ter mai roo a-rai eng baang loie
ทำไมเธอไม่คิดอะไ� �อีกนิดนึง
tam-mai ter mai kit a-rai eek nit neung

เธอไม่เคยเข้าใจ เข้าใจ
ter mai koie kao jai kao jai
ก็เธอไม่เคยถามว่� �ฉันรู้สึก เช่นไร
gor ter mai koie taam waa chan roo-seuk chen-rai
ถามไม่ตรงคำตอบ ที่มีข้างใน ข้างใน
taam mai dtrong kam dtop tee mee kaang nai kaang nai

แอบมีคำหนึ่งคำ ที่รอเธออยู่รู้ไ� �ม
aep mee kam neung kam tee ror ter yoo roo mai
เมื่อไหร่เธอจะรู� �ตัว
meua-rai ter ja roo dtua

(Interlude)
ทำไมเธอชอบถามอะไ� �อยู่เรื่อยเลย
mai chai yaang nee yaang nan yaak roo tam-mai reu ter
ทำไมเธอไม่รู้อะไ� �เองบ้างเลย
tam-mai ter mai roo a-rai eng baang loie
ทำไมเธอไม่คิดอะไ� �อีกนิดนึง
tam-mai ter mai kit a-rai eek nit neung

เธอไม่เคยเข้าใจ เข้าใจ
ter mai koie kao jai kao jai
ก็เธอไม่เคยถามว่� �ฉันรู้สึก เช่นไร
gor ter mai koie taam waa chan roo-seuk chen-rai
ถามไม่ตรงคำตอบ ที่มีข้างใน ข้างใน
taam mai dtrong kam dtop tee mee kaang nai kaang nai
แอบมีคำหนึ่งคำ ที่รอเธออยู่รู้ไ� �ม
aep mee kam neung kam tee ror ter yoo roo mai
มันคือคำว่ารักเธ� �
man keu kam waa rak ter


Eng :

It's not that I feel self-pity . No, I'm not offended.
It's nothing, don't worry about me so much.
I'm not dating anyone, not seeing anyone,
It's nothing like that to why I'm different from before.

I did not disappear, I'm still alive.
There's no reason, just trying not to come and see you.
It's not important. Hey, it's not important.
It's not like this or that, why do you want to know?

Why do you like to keep asking me things?
Why aren't you aware of anything at all?
Why don't you think about things a little bit more?

You never understood,
as you've never ask about how I felt.
You didn't ask the right question to match my answer from inside of my heart.
Do you know, there's a word waiting for you secretly inside me?
when will you realise.

You don't need to guess, you don't have to guess.
Whichever day I'm lonely, I will call and relate them to you.
It's not the same, it's still not.
You never understood anything simple at all, have you?

I did not disappear, I'm still alive.
There's no reason, just trying not to come and see you.
It's not important. Hey, it's not important.
It's not like this or that, why do you want to know?

Why do you like to keep asking me things?
Why aren't you aware of anything at all?
Why don't you think about things a little bit more?

You never understood,
as you've never ask about how I felt.
You didn't ask the right question to match my answer from inside of my heart.
Do you know, there's a word waiting for you secretly inside me?
when will you realise.

(Interlude)
Why do you like to keep asking me things?
Why aren't you aware of anything at all?
Why don't you think about things a little bit more?

You never understood,
as you've never ask about how I felt.
You didn't ask the right question to match my answer from inside of my heart.
Do you know, there's a word waiting for you secretly inside me?
It's the word "I love you".
Không phải là em cảm thấy tủi thân. Không, thực sự em không như vậy
Không có chuyện gì đâu nên đừng quá lo lắng cho em
Không có cả những cuộc hẹn hay gặp mặt ai
Không phải vì những điều đó khiến em đổi thay đâu anh à!

Em nào có tan biến em vẫn luôn ở đây
Không có lý do gì cả đâu, chỉ là em chỉ cố không xuất hiện để phải gặp anh
Nhưng điều đó đâu hề quan trọng
Không phải như thế này hay thế kia. Tại sao anh lại muốn biết nguyên nhân?

Vì sao anh cứ hỏi em mãi về mọi thứ?
Vì sao anh lại chẳng hề biết chuyện gì?
Vì sao anh không cố gắng suy nghĩ dù chỉ là thêm một chút nữa?

Anh chưa bao giờ hiểu dù chỉ một lần
Chẳng phải anh chưa từng hỏi đến cảm giác của em sao?
Anh chưa từng đặt ra câu hỏi chính xác với câu trả lời em giấu kín trong lòng
Em vẫn luôn cất giữ một câu trả lời chờ đợi anh, anh có biết không?
Bao giờ anh mới nhận ra điều đó?

Anh không cần phải suy đoán làm gì
Nếu có một ngày cảm thấy trống vắng, em sẽ gọi điện để kể cho anh nghe
Điều anh đoán không hề gần đúng đâu. Không hề chính xác!
Chẳng lẽ anh chưa từng hiểu được những điều đơn giản sao?

Em nào có tan biến em vẫn luôn ở đây
Không có lý do gì cả đâu, chỉ là em chỉ cố không xuất hiện để phải gặp anh
Nhưng điều đó đâu hề quan trọng
Không phải như thế này hay thế kia. Tại sao anh lại muốn biết nguyên nhân?

Vì sao anh cứ hỏi em mãi về mọi thứ?
Vì sao anh lại chẳng hề biết chuyện gì?
Vì sao anh không cố gắng suy nghĩ dù chỉ là thêm một chút nữa?

Anh chưa bao giờ hiểu dù chỉ một lần
Chẳng phải anh chưa từng hỏi đến cảm giác của em sao?
Anh chưa từng đặt ra câu hỏi chính xác với câu trả lời em giấu kín trong lòng
Em vẫn luôn cất giữ một câu trả lời chờ đợi anh, anh có biết không?
Bao giờ anh mới nhận ra điều đó?

Vì sao anh cứ hỏi em mãi về mọi thứ?
Vì sao anh lại chẳng hề biết chuyện gì?
Vì sao anh không cố gắng suy nghĩ dù chỉ là thêm một chút nữa?

Anh chưa bao giờ hiểu dù chỉ một lần
Chẳng phải anh chưa từng hỏi đến cảm giác của em sao?
Anh chưa từng đặt ra câu hỏi chính xác với câu trả lời em giấu kín trong lòng
Em vẫn luôn cất giữ một câu trả lời chờ đợi anh, anh có biết không?
Rằng em yêu anh … 
Top