Lời Dịch - Sure Know Something - Kiss

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


I've been up and down, I've been all around
I was mystified, almost terrified
But late at night I still hear you call my name
I've been on my own, I've been all alone
I was hypnotized, I felt paralyzed
But late at night I still want you just the same

I've been a gambler, but I'm nobody's fool
And I sure know something, sure know something
You showed me things they never taught me in school
And I sure know something, sure know something
No one can make me feel the way that you do
And I sure know something, aha

I was seventeen, you were just a dream
I was mesmerized, I felt scared inside
You broke my heart and I still can feel the pain

I've been counted out, I've had fear and doubt
I've been starry eyed, never satisfied
'Cause late at night I still need you just the same
Just the same

I've been a gambler, but I'm nobody's fool
And I sure know something, sure know something
You showed me things they never taught me in school
And I sure know something, sure know something
No one can make me feel the way that you do
And I sure know something, aha

I've been counted out, I've had fear and doubt
I've been starry eyed, never satisfied
'Cause late at night I still need you just the same
Just the same, yeah

I've been a gambler, but I'm nobody's fool
And I sure know something, sure know something
You showed me things they never taught me in school
And I sure know something, sure know something
No one can make me feel the way that you do
And I sure know something, sure know something
No one can tell me till I hear it from you
And I sure know something, sure know something
I've been a gambler, but I'm nobody's fool
Sure know something, sure know something
You showed me things they never taught me in school
Sure know something, sure know something
No one can make me feel the way that you do

Tôi đã từng hạnh phúc và đau khổ, tôi đã trải qua tất cả điều đó
Tôi đã hoang mang,và rất khiếp sợ
Nhưng đêm nay tôi vẫn còn nghe thấy em gọi tên anh
Tôi đã từng khép mình lại, và trong nỗi cô quạnh
Nhưng đêm tôi anh muốn em cảm nhận những điều đó

Tôi là 1 người liều lĩnh nhưng không phải là người dại khờ
Và tôi biết chắc một điều, biết chắc chắn
Em cho tô biết nhưng điều mà chẳng ai dậy trong trường học cả
Và tôi biết chắc một điều, biết chắc chắn
Không ai có thể cho tôi cảm giác giống như em làm
Và ah biết chắc vài điều

Tôi 17 tuổi và em là giấc mơ
Tôi đã bị mê hoặc, và tôi cảm thấy nỗi sợ hãi sâu trong lòng
Em đã làm trái tim tôi tan nát và anh vẫn có thể cảm nhận được sự đau khổ

Tôi đã nhận ra, anh đã lo sợ và hoài nghi
Tôi đã sáng măt ra rồi, không thể yên lòng được
Bởi vì đêm nay anh vẫn cần em như ngày nào
Giống như xưa

chorus

Tôi đã nhận ra,anh đã lo sợ và hoài nghi
Tôi đã sáng măt ra rồi, tôi không thể yên lòng được
Bởi vì đêm nay tôi vẫn cần em như ngày nào
Giống như xưa
chorus

 
Top