Lời Dịch - Strong Enough - Boyzone

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Strong enough for two
Love see us through
Because of you
I know we're strong enough
Love see us through
Through and through
This love is strong enough for two


I believe in all that
love can bring
Ha, I can see it's meant to be
And we'll be together

(together)
You see the best in me
(forever)
We were meant to be

'Cause I know it
Yes, I know there's
always you to come
home to

[CHORUS]

Like a child I want
this love to grow
Oh, in my smile I tell it all

So we'll be

(together)
You see the best in me
(forever)
We were meant to be
'Cause I know it
Yes, I know there's
always you to come

home to

[CHORUS]

Strong enough for two

[RAP]
Strong enough cos our
lives are tough
We've been together

'cause love's no bluff
All you sexy ladies put
your hands in the air
Slam your body down, like
you just don't care

(together)
You see the best in me
(forever)

We were meant to be
'Cause I know it
Yes, I know there's
always you to come
home to

[CHORUS X 3 to fade]
Đủ mạnh mẽ cho đôi ta

Tình yêu hai ta nhìn thấu
Vì em đó
Anh biết hai ta đủ mạnh mẽ
Tình yêu hai ta nhìn thấu
Hoàn toàn
Tình yêu này đủ mạnh mẽ cho đôi ta

Anh tin vào tất cả những điều
Mà tình yêu có thể mang lại

Anh có thấy điều đó có ý nghĩa đến thế nào
Khi hai ta sẽ là của nhau

(Cùng nhau)
Em thấy điều tuyệt vời nhất trog anh
(Mãi mãi)
Hai ta là của nhau
Vì anh biết điều đó
Phải, anh luôn biết một điêù

Em sẽ trở về nhà với anh

[CHORUS]

Anh muốn mình như một đứa trẻ
Tình yêu này sẽ lớn lên
Ôi, trong nụ cuời của mình anh nói lên tất cả
Thế nên hai ta sẽ.....

(Cùng nhau)

Em thấy điều tuyệt vời nhất trog anh
(Mãi mãi)
Hai ta là của nhau
Vì anh biết điều đó
Phải, anh luôn biết một điêù
Em sẽ trở về nhà với anh

[CHORUS]

Đủ mạnh mẽ cho đôi ta


[RAP]
Đủ mạnh mẽ
Vì cuộc sống của chúng ta có nhiều khó khăn
Hai ta cùng vượt qua
Vì tình yêu không dối gạt
Tất cả những người phụ nữ gợi cảm
Đều giơ tay lên trời
Rồi đặt bịch cơ thể xuống

Nhưng anh chẳng thèm quan tâm

(Cùng nhau)
Em thấy điều tuyệt vời nhất trog anh
(Mãi mãi)
Hai ta là của nhau
Vì anh biết điều đó
Phải, anh luôn biết một điêù
Em sẽ trở về nhà với anh


[CHORUS X 3]

 
Top