Lời Dịch - Stay In My Memory - Bim

Musicteam

Tổ Chức
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.533

i found another point of view
just a dead end avenue
im growing close back to you
just want i dont wanna do
just what i dont wanna do
is to fall infront of you

and you can break and you can mend
for all the wrongs that you defend
you learn the hard way in the end

so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i can start to begin again
so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i cant start to begin again

so i dont wanna be left with all this
I plan to be there right by your side
oh it seems like this could be
just a dream with you and me

dont wanna be left with all this
I plan to be there
I plan to be there right by your side

so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i can start to begin again
so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i cant start to begin again

and you and i we had the stars
and you and i we had the stars
that you left over and over again
and you and i we had the stars
and you and i we had the stars

i dont wanna be left with all this
I plan to be there right by your side

so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i can start to begin again
so stay in my memory
you can hide out there
dont take all my thoughts today
so i cant start to begin again
em có một cái nhìn mới
về cái chết cuối con đường
em dần quay lưng lại với anh
những gì em không muốn làm
những gì em không muốn làm
là té ngã trước anh

anh có thể làm tan vỡ trái tim em anh và củng có thể sữa lại
những lỗi lầm mà anh đã cố biện hộ
anh biết rằng kết thúc thật khó khăn

hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu
hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu

anh không muốn bỏ lại tất cả
anh đã định ở bên em
nhưng dường như điều đó
chỉ là giấc mơ giữa anh và em

hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu
hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu

anh và em chúng ta đều có những ước mơ
anh và em chúng ta đều có những ước mơ
nhưng anh đã bỏ lại chung mãi mãi
anh và em chúng ta đều có những ước mơ
anh và em chúng ta đều có những ước mơ

anh không muốn bỏ lại tất cả
anh đã định ở bên em

hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu
hãy ở lại trong tâm trí em
anh có thể trốn ngoài đó
nhưng đừng lấy đi mọi suy nghĩ của em hôm nay
để em có thể làm lại từ đầu

 
Top