Lời Dịch - Stay Away - Secondhand Serenade

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


something isn't right,
I'm losing faith in everything I know,
what do I know?

You told me I should fight,
not be self destructive thinking I should go,
what do i know?

Stay away from me!

I need you too badly,
and it's tearing me apart!
Won't you stay a part of me?

I need you too badly,
I need you too badly,
I need you too badly.

I wrote this song tonight,
just to feel like I was not alone,

But I am alone.
I don't have the right to ask for your
forgiveness on the phone,
Cause I am alone.

Stay away from me!
I need you too badly,
and it's tearing me apart!
Won't you stay a part of me?


I need you too badly,
I need you too badly,
I need you too badly.

This feelings never ending,
and I can't keep pretending,
that it's you I want,
that it's you.
I'm not okay,

I'm not okay.

Stay away from me!
I need you too badly,
and it's tearing me apart!
Won't you stay a part of me?

I need you too badly,
I need you too badly,
I need you too badly.
Có điều gì đó không ổn
Tôi đang mất niềm tin ở mọi điều tôi thấy
Tôi biết được gì đây?

Em nói với tôi rằng tôi nên đấu tranh
Đừng tự huỷ hoại bản thân mình, giờ tôi nghĩ tôi nên đi
Tôi biết được gì đây?

Hãy tránh xa tôi ra!

Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Và điều đó làm tôi gục ngã
Liệu em có rời xa tôi không?

Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây

Đêm nay, tôi sáng tác ca khúc này
Chỉ để cảm thấy rằng tôi không cô đơn

Nhưng tôi lại đang cô đơn đây
Tôi không có lí lẽ gì để cầu xin
Sự tha thứ của em khi gọi cho em
Vì tôi đang cô đơn

Hãy tránh xa tôi ra!
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Và điều đó làm tôi gục ngã
Liệu em có rời xa tôi không?


Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây

Cảm giác này sẽ không bao giờ kết thúc
Và tôi chẳng thế cứ giả vờ rằng
Em là điều tôi muốn
Rằng đó là em
Tôi không ổn đâu

Tôi không ổn đâu

Hãy tránh xa tôi ra!
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Và điều đó làm tôi gục ngã
Liệu em có rời xa tôi không?

Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây
Tôi cũng mong em đến khắc khoải đây


 
Top