Lời Dịch - Start Again - Red

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


And I remember everything, everything I loved
I gave it away like it wasn't enough
All the words I said and all you forgive
How could I hurt you again?

What if I let you win? What if I make it right?
What if I give it up? What if I want to try?
What if you take a chance? What if I learn to love?

What if, what if we start again?

All this time I can make it right
With one more try, can we start again?
In my eyes you can see it now
Can we start again? Can we start again?

Emptiness inside me, wonder if you see
It's my mistake and it's hurting me
I know where we've been, how'd we get so far?

What if, what if we start again?

All this time I can make it right
With one more try, can we start again?
In my eyes you can see it now
Can we start again? Can we start again?

I'm lost inside the pain that I feel without you
I can't stop holding on, I need you with me
I'm caught inside the pain

Can we ever start again? I'm lost without you

One more try, can we start again?
In my eyes, can you forgive me now?
Can we start again? Can we start again?

One more try, can we start again?
Can we start again? Can you forgive me now?
Can we start again?
Và anh nhớ lại mọi thứ,mọi điều anh từng yêu
Anh đã vứt bỏ chúng như thể chúng là không đủ
Tắt cả những lời anh nói và tất cả những lần em thứ tha
Sao anh lại có thể làm em đau khổ một lần nữa ?

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh để em thắng ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh sửa chữa ?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh từ bỏ ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh muốn thử lại ?
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh mạo hiểm ? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh học cách yêu ?

Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu, nếu ta có thể bắt đầu lại từ đầu ?

Từ giờ anh có thể sửa chữa
Chỉ cần thêm một cơ hội nữa,ta có thể bắt đầu lại chứ ?
Trong đôi mắt anh,em có thể nhìn thấy điều đó
Chúng ta có thể bắt đầu lại ? Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ ?

Tâm hồn anh trống rỗng và tự hỏi em có thấy điều đấy
Đó là lỗi của anh và nó đang khiến anh đau khổ

Anh biết nơi chúng ta đang đứng và khoảng cách giữa hai ta
Nhưng nếu,nếu ta có thể bắt đầu lại từ đầu ?

Từ giờ anh có thể sửa chữa
Chỉ cần thêm một cơ hội nữa,ta có thể bắt đầu lại chứ ?
Trong mắt anh,em có thể nhìn thấy điều đó
Chúng ta có thể bắt đầu lại ? Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ ?

Anh như bị lạc trong cơn đau vì mất em
Anh không thể ngừng chúng lại và anh cần em bên cạnh

Anh như bị chìm trong cơ đau
Chúng ta có thể bắt đầu lại chứ ? Anh đang lạc lối vì thiếu em

Một cơ hội nữa thôi,ta có thể bắt đầu lại chứ?
Nhìn vào mắt anh,em sẽ tha thứ cho anh chứ ?
Ta có thể bắt đầu lại,ta có thể bắt đầu lại chứ?

Một cơ hội nữa thôi,ta có thể bắt đầu lại chứ?
Nhìn vào mắt anh,em sẽ tha thứ cho anh chứ ?
Ta có thể bắt đầu lại,ta có thể bắt đầu lại chứ?
 
Top