Lời Dịch - Stand Up As People - Lee Ryan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


All I hear is voices in the crowd,
They only whisper though they frown
People saying "oh it's such a shame”
Still they only look to pass the blame
If we can find a way to work things out
The only way to start is to start now

Chorus

When are we gonna stand up as people
Realize that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people
When are we gonna stand up as people
Realise that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people


Children always learn by what they see
So we gotta practice what we preach
Don’t you know that's the game of life
We refuse when we chose to fight
If we can find a way to work things out
The only way to start is to start now

Chorus
When are we gonna stand up as people.

Realise that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of god think of the people
When are we gonna stand up as people
Realise that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people
I pray before I sleep at night ( i pray i pray)
I wake to find a clear blue sky


Chorus
When are we gonna stand up as people
Realize that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people!
When are we gonna stand up as people

Realize that as people we're all equal
We don't want no world war sequel

For the love of God think of the people
When are we gonna stand up as people
Realize that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people
When are we gonna stand up as people
Realize that as people we're all equal
We don't want no world war sequel
For the love of God think of the people
Tất thảy những gì tôi nghe thấy là tiếng xì xào của đám đông,
Họ chỉ thì thầm dù có khó chịu
Mọi người nói rằng” Thật là xấu hổ thay”
Chỉ tới khi họ mong vượt qua được lỗi lầm
Nếu ta có thể tìm ra con đường để giải quyết mọi chuyện
Cách duy nhất để khởi đầu là bắt đầu ngay bây giờ

Chorus

Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người
Nhận thấy chúng ta đều bình đẳng như nhau
Không muốn chiến tranh thế giới cứ tiếp diễn
Vì tình yêu của Thượng đế, hãy nghĩ tới loài người
Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người
Nhận thấy chúng ta đều bình đẳng như nhau
Không muốn chiến tranh thế giới cứ tiếp diễn
Vì tình yêu của Thượng đế, hãy nghĩ tới loài người


Trẻ em luôn học hỏi từ những gì chúng thấy được
Vậy nên ta cần phải thực hành những điều ta dạy chúng
Bạn không biết rằng đó là trò chơi của cuộc đời ư?
Chúng ta chùn bước khi chọn cách đấu tranh
Nếu ta có thể tìm ra con đường để giải quyết mọi chuyện
Cách duy nhất để khởi đầu là bắt đầu ngay bây giờ

Chorus
Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người

Nhận thấy chúng ta đều bình đẳng như nhau
Không muốn chiến tranh thế giới cứ tiếp diễn
Vì tình yêu của Thượng đế, hãy nghĩ tới loài người
Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người
Nhận thấy chúng ta đều bình đẳng như nhau
Không muốn chiến tranh thế giới cứ tiếp diễn
Vì tình yêu của Thượng đế, hãy nghĩ tới loài người
Tôi cầu nguyện mỗi tối trước khi ngủ (tôi cầu nguyện, cầu nguyện)
Rồi tỉnh dậy để kiếm tìm một bầu trời trong xanh


Chorus
Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người
Nhận thấy chúng ta đều bình đẳng như nhau
Không muốn chiến tranh thế giới cứ tiếp diễn
Vì tình yêu của Thượng đế, hãy nghĩ tới loài người
Khi chúng ta có thể đứng dậy như bao người
 
Top