Lời Dịch - Since You're Gone - The Cars

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Since you're gone
the nights are gettin' strange
Since you're gone
well nothing's makin' any sense
Since you're gone
I stumbled in the shade
Since you're gone
everything's in perfect tense, well

I can't help it
when you fall apart
And I can't help it
Guess you better start
That is forgettin' about you

(since you're gone)
Since you're gone
nights are gettin' strange
(since you're gone)
Since you're gone
thrownin' it all away
(since you're gone)
Since you're gone
the nights are gettin' strange
(since you're gone)
Since you're gone
thrownin' it all away

I can't help it
everything's a mess
I can't help it
you're so treacherous
when it comes to tenderness
(since you're gone)

I can't help it
everything's a mess
I can't help it
you're so treacherous
Oh where's that
?

(since you're gone)
Since you're gone
I missed the peak sensation
(since you're gone)
Since you're gone
I took the big vacation
(since you're gone)
Well never feel sedate
(since you're gone)
Well the moonlight ain't so great
(since you're gone)
Since you're gone
(since you're gone)
Well I've thrown it all away
(since you're gone)
Well the nights are getting strange
(since you're gone)

I've thrown it all away
(since you're gone)
Well, since you're gone
(since you're gone)
Since you're gone
Since you're gone
(since you're gone)
I've thrown it all away
(since you're gone)

(repeat to fade)
Từ khi em ra đi
Đêm tối sao quá lạ lùng
Từ khi em ra đi
Không còn gì có nghĩa
Từ khi em ra đi
Anh loạng choạng trong bóng tối
Từ khi em ra đi
Mọi thứ đều ở thì hoàn thành

Anh không chịu đựng nổi
Khi em xa anh
Và anh không chịu đựng nổi
Đoán rằng em tốt hơn nên bắt đầu
Quên em đi

(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Đêm tối sao quá lạ lùng
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Ném tất cả đi
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Đêm tối sao quá lạ lùng
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Ném tất cả đi

Anh không thể chịu đựng nữa
Tất cả là một đống hỗn độn
Anh không chịu đựng nổi
Em là kẻ bội bạc
Khi trở nên âu yếm hơn

Anh không thể chịu đựng nữa
Tất cả là một đống hỗn độn
Anh không chịu đựng nổi
Em là kẻ bội bạc
Ôi, đâu rồi? (những âu yếm thuở trước)

(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Anh nhớ cảm giác tột đỉnh ấy
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Anh làm một chuyến nghỉ dài
(Từ khi em ra đi)
Anh không bao giờ bình thản được nữa
(Từ khi em ra đi)
Ánh trăng không còn tuyệt diệu nữa
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
(Từ khi em ra đi)
Anh đã vứt bỏ tất cả
(Từ khi em ra đi)
Đêm tối sao quá lạ lùng
(Từ khi em ra đi)

Anh đã vứt bỏ tất cả
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
(Từ khi em ra đi)
Từ khi em ra đi
Từ khi em ra đi
Anh đã vứt bỏ tất cả
(Từ khi em ra đi)
(Từ khi em ra đi) 
Top