Lời Dịch - Shine - Sofia Nizharadze

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Who can ever tell the colour of a soul
And the memories we keep from long ago?
Do we ever really know each other’s past?

You can’t go back to before
But tomorrow will bring even more

Like the tide’s gonna turn you will know, when it’s cold
You’re on your own but you’re never alone

Shine, shine like the stars in the sky
Wipe your dust off your love, let it shine

So when nothing’s ever really carved in stone
Remember that your heart is holding on
And when every second melts up in the past

Don’t be afraid it will end
Only fear that it never began


Like the tide’s gonna turn you will know, when it’s cold
You’re on your own but you’re never alone
Shine, shine like the stars in the sky
Wipe your dust off your love, let it shine

You can’t go back to before
But tomorrow will bring even more

Like the tide’s gonna turn you will know, when it’s cold

You’re on your own but you’re never alone
Shine, shine like the stars in the sky
Let it shine
Ai có thể chỉ tôi thấy sắc màu của tâm hồn
Và những kí ức chúng ta giữ từ rất lâu?
Liệu chúng ta có thực sự thấu suốt quá khứ của nhau?

Bạn không thể đi ngược thời gian

Nhưng ngày mai sẽ đem đến nhiều hơn

Như thủy triều xuống rồi sẽ lên, bạn sẽ biết, khi vạn vật lãnh lẽo
Bạn độc lập nhưng sẽ không cô đơn
Tóa sáng như vì sao trên trời
Hãy lau đi những toan tính để tình yêu tỏa sáng

Khi bạn biết chẳng gì không bao giờ thay đổi
Hãy nhớ trái tim bạn vẫn mãi như thế
Khi mỗi giây phút tan ra trong quá khứ (*)


Đừng sợ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc
Hãy sợ rằng nó không bao giờ xảy ra

Như thủy triều xuống rồi sẽ lên, bạn sẽ biết, khi vạn vật lãnh lẽo
Bạn độc lập nhưng sẽ không cô đơn
Tóa sáng như vì sao trên trời
Hãy lau đi những toan tính để tình yêu tỏa sáng

Bạn không thể đi ngược thời gian

Nhưng ngày mai sẽ đem đến nhiều hơn

Như thủy triều xuống rồi sẽ lên, bạn sẽ biết, khi vạn vật lãnh lẽo
Bạn độc lập nhưng sẽ không cô đơn
Tóa sáng như vì sao trên trời
Hãy để tình yêu tỏa sáng

____________
(*) tác phẩm của bác Gúc … vì bow không tìm được nghĩa phù hợp của melt up (đi search toàn thấy nó nói về sự sụp đổ của thị trường _ _”)


 
Top