Lời Dịch - Shine One - James Blunt

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
MUSIC VIDEO


Are they calling for our last dance?
I see it in your eyes. In your eyes.
Same old moves for a new romance.
I could use the same old lies, but I'll sing,
Shine on, just, shine on!
Close your eyes and they'll all be gone.
They can scream and shout that they've been sold out,
But it paid for the cloud that we're dancing on.


So shine on. Just shine on!
With your smile just as bright as the sun.
'Cause they're all just slaves to the gods they made
But you and I just shone.
Just shone.

And when silence greets my last goodbye,
The words I need are in your eyes, and I'll sing.
Shine On, just, shine on!

Close your eyes and they'll all be gone.
They can scream and shout that they've been sold out,
But it paid for the cloud that we're dancing on.

So shine on. Just shine on!
With your smile just as bright as the sun.
'Cause they're all just slaves to the gods they made,
But you and I just shone.
Just shone.

Họ đang hò hét cho vũ điệu cuối cùng của chúng ta à?
Anh thấy trong đôi mắt em. Trong mắt em
Cũng những nước cờ đó để có một cuộc tình mới
Anh có thể dùng những lời dối trá trước kia, nhưng anh sẽ hát
Hãy tỏa sáng, tỏa sáng đi
Nhắm mắt lại và mọi chuyện sẽ qua
Họ có thể la hét rằng họ bị lừa gạt

Nhưng điều đó đã trả công cho làn mây ta đang lướt trên

Hãy tỏa sáng, tỏa sáng đi
Với nụ cười của em như ánh mặt trời
Vì họ chỉ là nô lệ cho vị chúa họ tạo ra
Anh và em chỉ cần tỏa sáng
Chỉ tỏa sáng thôi

Và khi sự yên lặng chào đón lời vĩnh biệt
Những từ anh cần trong mắt em, và anh sẽ hát

Hãy tỏa sáng, tỏa sáng đi
Nhắm mắt lại và mọi chuyện sẽ qua
Họ có thể la hét vì bị lừa gạt
Nhưng điều đó đã trả công cho làn mây ta đang lướt

Hãy tỏa sáng, tỏa sáng đi
Với nụ cười của em như ánh mặt trời
Vì họ chỉ là nô lệ cho vị chúa họ tạo ra
Anh và em chỉ cần tỏa sáng

Chỉ tỏa sáng thôi

 
Top