Lời Dịch - Shine On - The Kooks

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Safety pins holding up the things
That make you mine
About your hair, you needn't care,
You look beautiful all the time.

Shine, shine, shine on
Yes
Wont you shine, shine on

Your magazines, at people at the seams
But you still read
I must admit, I don't believe in it
But I see how you get sucked in

Shine, shine, shine on
Yes
Wont you shine, shine on
(Sha la la la)
Shine, shine, shine on
Yes
Wont you shine, shine on

Because your not done

Why do you bite the hand that feeds you
Why do you
Why do you bite the hand that feeds...you!

Shine, shine, shine on
Yes
Wont you shine, shine on
(Sha la la la)
Shine, shine, shine on
Yes
Wont you shine, shine on

Safety pins holding up the things
That make you mine
About your hair, you needn't care
You look beautiful all the time.
Những cái đinh gim an toàn giữ chặt những thứ
Làm cho em là của anh
Em không cần quan tâm đến tóc em
Lúc nào em trông cũng đẹp tuyệt

Toả sáng, tỏa sáng
Vâng
Bộ em không tỏa sáng sao

Những tờ tạo chí của em, về con người, về quần áo
Nhưng mà em vẫn đọc
Anh phải thừa nhận, anh không bao giờ tin mấy tờ đó
Nhưng mà anh thấy em mê mẩn chúng đến dường nào

Toả sáng, tỏa sáng
Vâng
Bộ em không tỏa sáng sao
[x2]

Vì em chưa xong

Sao em cắn bàn tay đang đút em ăn
Sao em
Sao em cắn bàn tay đang đút em ăn
(Sao em vô ơn thế) (*cảm ơn góp ý của blue monkey)

Toả sáng, tỏa sáng
Vâng
Bộ em không tỏa sáng sao
[x2]

Những cái đinh gim an toàn giữ chặt những thứ
Làm cho em là của anh
Em không cần quan tâm đến tóc em
Lúc nào em trông cũng đẹp tuyệt

 
Top