Lời Dịch - Shine On - Ryan Cabrera

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️I've given every moment I had
Still I can never seem to keep up with you
You're done with one mile, and on to another one thousand
Still I could never seem to keep up with you

I know you'll be better off without me when I'm gone
You know you're beautiful
You're beautiful


[Chorus]
Shine on
You were made to shine on
and you know I love you
even if we can or can't be friends I'll be with you till the very end
Shine on
You were made to

It's keeping me awake everynight

But I can never seem to give up on you

I know you'll be better off without me when I'm gone
You know you're beautiful
You're beautiful

[Chorus]
Shine on
You were made to shine on
and you know I love you

even if we can or can't be friends I'll be with you till the very end
Shine on
You were made to

Nobody's wrong
Nobody's right
Keep moving on

Shine on
You were made to shine on


[Chorus]
Shine on
You were made to shine on
and you know I love you
even if we can or can't be friends
You're gonna be better than you've ever been so
Shine on

You're gonna be just fine

You're gonna be alright love
You're gonna be just fine
You're gonna be alright love
Anh đã dành tất cả thời gian anh có
Dường như anh vẫn chẳng thể theo kịp em
Em kết thúc chỉ với một dặm, và tiếp tục hàng ngàn dặm nữa
Dường như anh vẫn chẳng thể theo kịp em


Anh biết em sẽ tốt hơn nếu không có anh khi mà anh ra đi
Em biết em đẹp
Em thật đẹp

Rạng rỡ
Em được sinh ra để tỏa sáng
Và em biết anh yêu em
Dẫu cho chúng ta có thể hay không thể là bạn anh sẽ ở bên em cho đến khi anh không còn
Tỏa sáng

Em sinh ra là để làm thế

Điều đó khiến anh thức vào mỗi đêm
Nhưng anh chẳng thể nào từ bỏ em

Anh biết em sẽ tốt hơn nếu không có anh khi mà anh ra đi
Em biết em đẹp
Em thật đẹp

Rạng rỡ

Em được sinh ra để tỏa sáng
Và em biết anh yêu em
Dẫu cho chúng ta có thể hay không thể là bạn anh sẽ ở bên em cho đến khi anh không còn
Tỏa sáng
Em sinh ra là để làm thế

Chẳng ai sai
Cũng chẳng ai đúng
Cứ tiếp tục đi


Tỏa sáng
Em sinh ra là để tỏa sáng

Rạng rỡ
Em được sinh ra để tỏa sáng
Và em biết anh yêu em
Dẫu cho chúng ta có thể hay không thể là bạn anh sẽ ở bên em cho đến khi anh không còn
Tỏa sáng
Em sinh ra là để làm thế


Em sẽ ổn thôi
Em sẽ có được tình yêu của mình
Em sẽ ổn thôi
Em sẽ có được tình yêu của mình

 
Top