Lời Dịch - Shine Jesus Shine - Eddie Espinosa

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Lord the light of Your love is shining
In the midst of the darkness, shining
Jesus, Light of the world, shine upon us
Set us free by the truth You now bring us
Shine on me
Shine on me

Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze, Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth Your Word, Lord And let there be light

Lord, I come into Your awesome presence
From the shadows into Your radiance
By the blood I may enter Your brightness
Search me, try me, consume all my darkness
Shine on me
Shine on me

Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze, Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth Your Word, Lord And let there be light
Shine, Jesus, shine
Fill this land with the Father's glory
Blaze, Spirit, blaze, Set our hearts on fire
Flow, river, flow
Flood the nations with grace and mercy
Send forth Your Word, Lord And let there be light
Chúa ơi, ánh sáng tình yêu của Người đang tỏa rạng
Giữa chốn tăm tối, tỏa rạng
Chúa, Ánh sáng của thế giới, chiếu rọi lên chúng con
Giải phóng chúng con bằng sự thật mà giờ đây Người mang đến cho chúng con
Hãy chiếu rọi lên con
Hãy gột rửa con

Chiếu rọi, Chúa ơi, rạng ngời
Hãy phủ vùng đất này với vinh quang của Chúa Cha
Lửa, Chúa Thánh Thần, lưỡi lửa, hãy thắp cháy trái tim chúng con
Chảy đi, sông ơi, hãy chảy đi
Hãy ngập tràn các quốc gia bởi ân sủng và ơn huệ
Hãy ban Lời Người, Chúa ơi, và hãy để ánh sáng tỏa rạng

Chúa ơi, con tiến vào sự hiển linh vinh quang của Người
Từ bóng tối vào ánh sáng của Người
Bằng máu, con có thể vào Nước Trời
Hãy điều tra con, xét xử con, thiêu cháy mọi tăm tối trong con
Hãy chiếu rọi lên con
Hãy gột rửa con

[Lặp lại đoạn 2] [x2]

 
Top